Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Idag ser det inte så bra ut"

Från 2013
Uppdaterad 11.09.2013 11:03.
Elskapp med stöpsel.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Elpriset har troligen nått sin botten säger chefen för elhandeln vid Borgå Energi, Benny Broman. Under de senaste två åren har elpriset sjunkit för de östnyländska hushållen, speciellt för dem som har tidsbundna kontrakt med elbolagen.

Prissänkningen på el har berott på den ekonomiska recessionen, nergången i priset på kol och de låga priserna på utsläppsrätter. Men mycket tyder på att pendeln svänger i höst säger Benny Broman, elhandelschef vid Borgå Energi.

Elpriset har redan stigit

Under den senaste månaden har inköpspriset för elekticitet stigit, säger elhandelschef Broman. Under de senaste dagarna har inköpspriset varit exceptionellt högt för att Olkiluoto tvåan har varit utslagen och samtidigt pågår årsrevision i kraftverket på Hästholmen. Men elpriserna påverkas mycket av regnmängden. Regnar det mycket så stiger kanske inte elpriset så mycket i höst, säger elhandelschef Benny Broman.

Det är alltid svårt att sia om framtiden konstaterar försäljningschef Seppo Virtanen från Sydfinska Energi med kunder främst i Sibbo. Han säger att det är mycket möjlig tatt elpriset hålls på nuvarande nivå. Virtanen väntar sig absolut inte några snabba kast i elpriserna, men en liten stegring kan vara möjlig säger han.

Tidsbundna kontrakt billigast

Priset på el ligger i dag mellan 5, 20 och 7 cent per kilowatt-timme, beroende på ett hurudant kontrakt kunden har skrivit med elbolaget. Borgå Energi och Kymmenedalens el har lägre elpriser i dagens läge än Sydfinska Energi, men elpriset varierar också mycket beroende på vilken typ av kontrakt kunden har skrivit med elbolaget. De traditionella tillsvidare i kraft varande kontrakten är i dagens läge dyrare än tidsbundna kontrakt, men i det långa loppet jämnar det ut sig mellan de två kontraktstyperna säger Benny Broman vid Borgå Energi.

Det som också påverkar det slutgiltiga pris kunden betalar är överföreingsavgifterna. De är i dagens läge högre vid Kymmenedalens el än till exempel vid Borgå Energi.

Elhandelschef Benny Broman vid Borgå Energi säger att de låga elpriserna gör att smärtgränsen är nådd för flera elproduktionsbolag. Den enda elproduktion som går med vinst i dagens läge är kraftverken och vattenkraften säger Broman. Men för att priserna ska gå upp så krävs en större efterfrågan, alltså i sista hand ett ekonomiskt uppsving i form av mera produktion i fabrikerna.