Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga män är kritiska till flyktingar och invandring

Från 2013
Bild: Yle

I en ny så kallad etnobarometer som gjorts av Migrationsinstitutet framgår det att unga manliga yrkeshögskolestuderande är de som är mest kritiska till flyktingar. Svenskspråkiga studerande har en positivare syn än finskspråkiga.

Migrationsinstitutets direktör Ismo Söderling är oroad då flera manliga yrkeshögskolestuderande valt att lyfta upp Anders Behring Breivik och de metoder han har använt sig av som en lösning på flyktingproblemet.

- Men trots att jag är oroad kan vi inte dra för långtgående slutsatser av svaren, säger Söderling. Studerande är inte en homogen grupp och alla kan inte dras över en och samma kam.

Enligt Söderling är de som är negativt inställda endast en liten grupp och den stora majoriteten av studerande är fortfarande positivt inställda till både flyktingar och arbetsrelaterad invandring.

- Helst vill man se att att invandrare från väst flyttar till Finland för att antingen studera eller jobba, säger Söderling.

I resultatet framgår det också att svenskspråkiga studerande har en positivare attityd till flyktingar och invandring än sina finskspråkiga kamrater.

- Svenskspråkiga har en pragmatisk syn på invandringen och ser fördelarna framom nackdelarna, säger Söderling.

Det resultatet bekräftas av de anonyma kommentarer som ges bland unga manliga svenskspråkiga yrkeshögskolestuderande i Åbo.

- Släpp i alla bara för vi borde inte ha några gränser utan det här är en och samma planet och alla ska ha samma möjlighet.

- Jag håller helt med och tycker att det behövs mer invandring till Finland för redan nu finns det många jobb som ingen vill ha.

- Det behövs fler flyktingar och invandrare och jag välkomnar dem alla.

- Det är väl okej att de kommer hit om de arbetar men jag kan förstå om någon är lite fundersam om flyktingarna kommer hit och lever på skattemedel och inte hittar sin plats i samhället.

Nästan 14 000 studerande från 13 olika universitet och yrkeshögskolor deltog i barometern. Unga kvinnliga universitetsstuderande var mest positiva till flyktingar och invandring.

Diskussion om artikeln