Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Föräldrar i Ingå: Riv Merituulen koulu

Från 2013
Uppdaterad 11.09.2013 12:02.
Merituulen koulu i Ingå
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Ingå kommunstyrelses beslut att Merituulen koulu inte rivs har tagits emot med bestörtning av föräldrar till skolans elever. Kommunstyrelsen anser att skolbyggnaderna inte skall rivas utan saneras och sedan användas antingen som skola eller som fritidscentrum i kommunen

Möglet finns kvar i byggnaden

Radio Vega Västnyland: Föräldrar i Ingå vill att Merituulen koulu rivs

Programmet är inte längre tillgängligt

Katarina Vehmas som har flere barn i Merituulen koulu är upprörd över att skolan skall renoveras. Det sämsta alternativert är att byggnaderna återgår i skolans användning, men inte heller alternativet att inhysa andra funktioner är bra, säger hon:
Det finns inga sådana forskningsresultat som skulle bevisa att man med renoveringar kunde få bort strålsvampen ur en byggnad. På några år kommer den igen, säger Katarina Vehmas.

Katarina Vehmnas
Bildtext Katarina Vehmas
Bild: Yle/Börje Broberg

Man har funnit strålsvamp i slöjdsalen i byggnadens källarvåning och i matsalen i byggnadens första våning har den upptäckts. Matsalen öppnar sig mot de andra utrymmena i våningen. Vehmas tror, att möglet därifrån spritt sig också till andra platser. Därför tycker hon att alternativet att använda byggnaden till någonting annat också är ett dåligt alternativ. Varför skulle biblioteks- och ungdomsväsendets personal ges en sämre situation är skolans lärare och elever, tycker hon.

Ny skola bästa alternativet

Det som Katarina Vehmas anser vara det bästa som kunde hända är ett alternativ som också kommunstyrelsen har diskuterat, nämligen att det byggs en ny finsk skola intill Kyrkfjärdens skola. Det finns flere fördelar med det.

Man skulle få barn från de båda språkgrupperna till samma gårdsområde och man skulle få mera kontakt och samröre mellan grupperna, säger hon.

Blanda inte in Västankvarns skola

En sak som Katarina Vehmas är ledsen över är att Västankvarns skolas framtid har dragits in i frågan om vad som skall hända med den finska skolan:

Katarina Vehmas vill inte att Västankvarns skola skall upphöra.

Nina Österlund.
Bildtext Nina Österlund
Bild: Yle/Börje Broberg

Västankvarns Hem och skolas ordförande Nina Österlund är också förvånad och besviken över beskedet att den lilla skolan igen har blivit föremål för uppmärksamheten. Hon trodde att skolan skulle få andrum men nu ser det igen illa ut.

På torsdagen gör Västankvarnföräldrarna gemensam sak med föräldrarna vid Merituulen koulu, när de genomför en tyst demonstration vid Ingå kommungård när de förtroendevalda har sin aftonskola.