Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Höghus får byggas vid Kyrkovägen

Från 2013
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Klubba i domstol.

Nya höghus får byggas vid Kyrkovägen i stadsdelen Nummisbacken i Åbo. Åbo förvaltningsdomstol förkastade de besvär som hade lämnats in gällande planerna.

Åbo stadsfullmäktige godkände tidigare en ändring i detaljplanen, som möjliggör bygget av 10 nya höghus på området. På området finns bland annat återvinningscentret Ekotori.

Enligt förvaltningsdomstolen var stadsfullmäktiges beslut lagenligt. De utredningar som gjorts har varit tillräckliga och detaljplanen uppfyller också kriterierna för ett trevligt och sunt bostadsområde.

Den gamla cykelfabriken som finns på området får rivas. De träd som finns på tomten, såsom en stor alm, får också fällas.

Detaljplanen godkändes i stadsfullmäktige i slutet av 2012. Det var två invånarföreningar, ett bostadsaktiebolag och 70 privata Åbobor som besvärade sig över beslutet.

Det är möjligt att ansöka om besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen.

Nya besvärsrundor om Åbobyggen