Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dålig sortering i Kimitoön och Salo

Från 2013
Dam sorterar avfall

Invånarna i Kimitoön, Salo, Permar och Sagu är dåliga på att sortera sitt avfall. Det framkommer i en undersökning som avfallshanteringsbolaget Rouskis beställt.

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur aktivt folk sorterar enligt sorteringsanvisningarna. Man undersökte också hur mycket återvinningsbart avfall det fanns bland- och energiavfallet.

Undersökningen visade att det fanns mycket återvinningsbart i bland- och energiavfallet i Salo- och Kimitoönområdet. Bara 55-60 procent av bland- och energiavfallet var sådant som kan utnyttjas för energi.

I soppåsarna hittades stora mängder bioavfall och kartong, vilka kunde samlas in separat och återvinnas som material. En stor mängd bioavfall försvårar utnyttjandet av avfallet som råmaterial för tillverkning av avfallsbränsle och dessutom orsakar bioavfall deponigaser.

Områdets kommuner har i sitt avfallspolitiska program satt som mål att 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas senast år 2016.

Från och med år 2016 kommer det att vara förbjudet att lämna organiskt avfall på avstjälpningsplatserna. Eftersom hushållens avfall till största del består av organiskt material såsom bioavfall, plast, kartong och papper, måste man hitta nya behandlingsmetoder för dem.