Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Preventiv vård av pedofiler

Från 2013
Uppdaterad 16.01.2015 13:10.
Bildtext Jan Antfolk forskar i konsekvenserna vid sexuellt utnyttjande av barn
Bild: Elin von Wright

Vilka skador ett barn som blivit utsatt för sexuellt utnyttjande tar kan variera. Konsekvenserna av övergrepp beror på olika faktorer.

- Beroende på vad som inträffar åt vem så blir skadorna mindre eller större. Det är viktigt att poängtera att för någon blir följderna dramatiska medan för en annan mindre dramatiska, säger Jan Antfolk forskare i konsekvenser vid sexuellt utnyttjande av barn på psykologiska institutionen vid Åbo Akademi.

Ett barn kan få både psykologiska och fysiologiska men. Övergrepp kan också leda till en förhöjd risk för depression och självskadebeteende. Dessutom kan barn som blivit utnyttjade sexuellt ha svårt att i framtiden lita på vuxna.

Sexuella övergrepp är ändå inte de enda övergrepp som barn blir utsatta för.

- Man talar ofta om sexuella övergrepp på barn, men det finns ju också andra övergrepp som vuxna utsätter barn för. Andra fysiska och psykiska övergrepp kan leda till lika allvarliga skador hos barn, säger Antfolk.

Unga män överrepresenterade

Bland de som döms för sexuellt utnyttjande av barn är män i åldern 15-25 överrepresenterade.

- Att dessa män oftare blir fällda kan förklaras med att det är mindre ålder mellan förövaren och den som blir utsatt. Det är ju inte så ovanligt att en 18-åring har intresse för en 14-åring, säger Antfolk.

Pedofili och sexuellt utnyttjande

Enligt forskare Antfolk är det viktigt att man skiljer på sexuellt utnyttjande av barn och diagnosen pedofili.

- Den juridiska definitionen av sexuellt utnyttjande av barn har ingenting att göra med den psykiatriska diagnosen. Sexuellt utnyttjande beskriver händelsen medan pedofili beskriver det sexuella intresset för barn. Det att man har ett sexuellt intresse förutsätter inte att man agerar ut intresset.

Pedofili är en psykiatrisk diagnos. Diagnosen innebär ett ihärdigt sexuellt intresse för barn, vilket betyder att intresset är bestående över en viss tid.
Studier visar att majoriteten av de som har ett pedofiliskt intresse inte utnyttjar barn sexuellt.

- Hälften av de sexuella övergreppen begås av personer som inte uppfyller de diagnostiska kriterierna för pedofili. Jag tror att man ofta tar det för givet att alla sexuella utnyttjanden av barn utförs av personer med en pedofilisk diagnos, säger Antfolk.

- Vilka konsekvenser ett övergrepp har på barnet påverkas givetvis inte av om förövaren har en diagnos eller inte, påpekar Antfolk.

Preventiv vård av pedofiler

I takt med att människor blir medvetna om dessa saker minskar också risken för att övergrepp sker.

- Vi kan tyvärr knappas hindra alla typer av övergrepp. Men det är viktigt att hålla tröskeln låg så att det diskuteras.

I Finland ligger vi fortfarande efter andra länder i Europa i hur vi tacklar dessa problem.

- Bättre preventiv vård av pedofiler skulle troligtvis också minska risken för att övergrepp sker. I andra länder bland annat i Tyskland satsar man på preventiva åtgärder. I Finland fokuserar vi på problemen när övergrepp redan skett, och det är en aning för sent.

Mer om vård för att förhindra pedofiler att begå övergrepp här.

Läs också: Nya övergreppsoffer i Grankulla och Offer vittnar om grövre övergrepp

Mer om ämnet på Yle Arenan