Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Barnskyddet kommer hem till dig

Från 2013
Uppdaterad 13.09.2013 17:49.
Ett barns arm om pappas hals

Hangö stad satsar alltmer på förebyggande barnskydd. Staden har märkt att det är bra att i ett så tidigt skede som möjligt hjälpa familjer – och ge expertishjälpen i det egna hemmet.

I Hangöfamiljer där det finns risk för att barnet kommer att råka illa ut, kan situationen på det här sättet reda upp sig och staden behöver inte omhänderta barnet och placera det utanför hemmet.

Hjälp ur helhetsperspektiv

Förutom socialservice med bland annat barnskyddsarbete har staden expertis t.ex. inom rådgivningsverksamheten och missbrukarvården. Hälsocentralen kan hjälpa med medicinsk expertis.

Elisabeth Kajander från SDP är vice ordförande i bildningsnämndens svenska sektion.
Bildtext Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

En av stadens målsättningar är alltså att kunna hjälpa familjen ur ett helhetsperspektiv, förklarar grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander. Idén till det här har kommit från olika håll och staden fortsätter att utveckla arbetet och anpassa olika modeller till behoven i Hangö.

Hangö kommer mycket billigare undan

Hangö har arbetat med detta i några år och enligt Kajander är målet att staden radikalt ska skära i antalet placeringar utanför hemmet.
Hangö stad räknar med att minska kostnaderna med hundratusentals euro nästa år tack vare det här.
Och det här är inte alls utopistiskt, enligt Kajander, med tanke på motsvarande erfarenheter på andra håll i landet.

En konkret hjälp i vardagen

Staden planerar att inrätta en ny tjänst som familjearbetare som kan hjälpa familjerna att få vardagsrutinerna att löpa.
Staden planerar ge personalen vidareutbildning för att bättre kunna hjälpa familjerna i god tid. Det är också frågan om en attitydförändring hos personalen, säger Elisabeth Kajander. Personalen får vänja sig alltmer att samarbeta i team och i samarbete med olika yrkesgrupper.
– Man ger den här hjälpen för en viss tid, några månader, ett halvt år, kanske ett år. Efter det har familjen fått ordning på de här sakerna och familjen klarar sig själv, säger Kajander.

Sämre om familjen splittras

Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander poängterar att problemet däremot kvarstår, om barnet i stället placeras utanför hemmet och föräldrarna blir kvar i hemmet och inte får någon hjälp.
– Ofta är det fråga om ganska små saker, men om inte det här stödet och den här hjälpen finns, blir det övermäktigt för familjen, och då kan det leda till många olika problem.