Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Projekt ska förhindra pedofiler att begå sexuella övergrepp

Från 2013
Uppdaterad 17.09.2013 10:05.
Läkare skriver något på ett tangentbord.
Bild: Yle

Planeringen av projektet som ska skydda barn mot sexuella övergrepp är nu klar. Nu väntar man på finansiering för att komma igång med den egentliga vården.

Behandlingsprogrammet för potentiella pedofiler ska genom förebyggande vård förhindra sexuella övergrepp på barn.

Projektet, som kallas Estä Ajoissa (Förhindra i Tid), har utvecklats av forskare vid Åbo Akademi. Ursprungligen var det meningen att verksamheten skulle startas under hösten men nu väntar man på finansieringsbeslut från Penningautomatföreningen RAY som ska ges i december.

Tanken är bland annat att då en person slår in vissa sökord i sökmotorn ska det komma länkar till behandlingsprogrammets webbsidor.

- Om en person känner att den är sexuellt intresserad av barn ska den kunna ringa till telefontjänsten eller söka svar av terapeuter på behandlingsprogrammets webbsidor, säger projektkoordinator Katarina Alanko. Dessutom ska det ordnas individualterapi och gruppbehandling.

En av målsättningarna för Estä Ajoissa är att vårdmodellen i fortsättningen ska bli en del av den kommunala hälsovården. I bakgrunden ligger EU-direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Direktivet förbinder Finland att erbjuda vård åt förövare.

Sedan starten har projektet utvidgats och i samarbetet ingår nu också Stiftelsen för kriminalvårdens främjande och Sexpo-stiftelsen som stöder sexuellt välbefinnande i Finland.

Sakkunskap samlas på ett ställe

En av utmaningarna med vårdmodellen är att social- och hälsovårdspersonal i landet inte har stor erfarenhet av arbete med pedofiler. Inom projektet har det utförts en webbenkät bland vårdpersonalen. Resultaten från enkäten har inte ännu analyserats eller publicerats.

- En ytlig genomgång av svaren visar att attityderna bland vårdpersonalen är öppen och att man vill veta mera, säger Alanko. Det är viktigt för en vårdare att veta vart man ska skicka en patient om den säger att den har sexuellt intresse för barn. Vårt projekt sammanställer informationen och vi vill även ordna utbildning för personalen.

Läs också: Preventiv vård av pedofiler