Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Statens utländska översättarpris till brittiska David McDuff

Från 2013
böcker
Bild: YLE

Statens utländska översättarpris på 15 000 euro för översättare av finsk litteratur går i år till David McDuff. Priset överräcktes i fredags av statssekreterare Jarmo Lindén vid undervisningsministeriet i Helsingfors.

David McDuff by Anna McDuffDavid McDuff (f. 1945) har översatt mycket finlandssvensk litteratur till engelska sedan 1980-talet, bl.a. fem verk av Bo Carpelan och lyrik av Gösta Ågren och Tua Forsström. Han har också redigerat och översatt Edith Södergrans samlade verk. Att översätta poesi i tätt samarbete med poeterna själva har enligt McDuff varit särskilt givande.

McDuff har främjat internationaliseringen av finländsk litteratur betydligt också som översättare för tidningen Books from Finland. Han har under 30 års tid översatt hundratals bokrecensioner, essäer och artiklar från svenska, och senare även från finska, för publikationen som presenterar Finlands litteratur på engelska.

David McDuffs senaste översättning är Tuomas Kyrös roman ”Kerjäläinen ja jänis”, som ges ut av förlaget Short Books nästa år.

Finländska poeter från 1900-talet har översatts till engelska förhållandevis lite. David McDuff hoppas att han framöver kommer att kunna få t.ex. Saima Harmajas, Kaarlo Sarkias, Katri Valas och Uuno Kailas röster hörda även i den engelskspråkiga världen. ”Dessa poeter har mycket att ge också nutida läsare i hela världen”, säger McDuff.

David McDuff har utexaminerats från Edinburgh universitet och doktorerat i ryska språket och litteraturen: hans doktorsavhandling behandlade poeten Innokenti Annenski. McDuff utvidgade sina språkkunskaper med tyska och senare också med de nordiska språken. Genom svenskan blev han intresserad av finska och studerade språket såväl i London som vid Helsingfors universitet. McDuff verkar som fri skribent och översättare och bor numera i Kent, Storbritannien. Finland svenska författareförening beviljade McDuff Stora priset 2006.

Översättarpriset delas ut årligen av undervisnings- och kulturministeriet på förslag av FILI.