Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Poutapekkas blogg: Hets mot en folkgrupp

Från 2013
Uppdaterad 16.09.2013 15:09.
Bild: YLE/Elias Poutanen

Jag erkänner mitt brott. Den här texten är hets mot folkgrupp.

Enligt polisens internetsidor är det i Finland mera sannolikt att bli offer för våldsbrott än i andra EU-länder. Hos oss riktas det grova våldet sällan mot slumpmässigt valda offer. Våldsmannen och offren är ofta bekanta med varandra. I våra fängelser sitter män och gråter som i fyllan slagit ihjäl sina kamrater.

Du skall vara försiktig när du skapar din vänkrets. Om ditt sociala umgänge sker mestadels med finländare är risken större att du hamnar i farliga våldssituationer. Du kan känna dig betydligt tryggare om du målmedvetet söker dig till invandrare och andra utlänningar. För att skapa ett tryggare Europa borde de fredligare nationerna sätta våldsbenägna finländare under lupp.

Såsom polisen konstaterar skapar alkohol mera agressiva reaktioner hos finländare än andra europeer. Vi är vana vid strikta regler för alkoholförsäljning. Den liberala europeiska alkoholpolitiken kan inte tillämpas för finländare har våra beslutsfattare resonerat. För att skapa tryggare levnadsmiljö i vår världsdel kunde man inom EU skapa särskilda tester för våra landsmän för att sålla bort riskfyllda finländare.Till exempel på flygfält skulle det vara enkelt att skapa egna striktare säkerhetskontroller för finländare.

I den allt mera internationella världen är språkkunskaperna allt viktigare. Det är beundransvärt hur snabbt och väl många invandrare lär sig det svåra finska språket. Vid sidan av alkoholgenerna har också språkgenerna hos finländare hamnat i oordning. Kvinnor och män i min ålder med akademisk examen har läst 7-8 år svenska. Trots detta är många av dem helt okapabla att föra en enkel diskussion på svenska. På nordiska möten ber de att arbetsspråket byts till engelska, men resultatet är det samma, hemlagad fingelska. För finländare som söker jobb med strängare språkkrav borde det skapas ett striktare språktest än för andra nationers medborgare. Grannlandet Estland har med framgång tillämpat systemet att erhållande av landets medborgarskap - närmast med tanke på ryssar - kräver att man klarar av bl.a. ett språkprov

Samligspartiets ungas ordförande vill avkriminalisera hets mot folkgrupp. En av sannfinländarnas riksdagsledamöter skriver lagmotion i samma syfte. De anser att texten i den nuvarande lagen är luddigt skrivna och den förkväver kritiska diskussioner. Jag är av samma åsikt som dessa höga politiker. Avkriminaliseringen kunde först gälla hets mot vår egen folkgrupp och utgående från dessa erfarenheter kunde lagen småningom utvidgas till att gälla även andra folkgrupper om resultaten är uppmuntrande.

Hela bloggen hittar du här