Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg måste bli effektivare

Från 2013
Uppdaterad 03.07.2015 14:42.
Bild: Arto Tuominen
Programmet är inte längre tillgängligt

Målet är att undvika uppsägningar i Raseborg, men det är för tidigt att säga om det går att skära ner på personalstyrkan utan att någon tvingas gå. Nästa år ska antalet årsverken minska med 50 och samma mängd skärs ner också år 2015.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) betonar att det behövs effektivare arbetsmetoder.
– I första hand försöker vi nå målen med naturlig avgång som pensioneringar eller då folk byter jobb, i sista hand med uppsägningar.

Walls säger att staden ska klara sig med mindre personalstyrka genom att effektivera verksamheten.
– Där det går så gör allt färre personer allt mera arbete.

"Hoppas personalen inte drabbas så hårt"

Raseborgs stad har i dag drygt 2000 anställda. Men eftersom en del jobbar deltid så som skolgångsbiträden så blir antalet årsarbeten eller årsverken bara drygt 1600 vid staden. Och det är den här siffran på 1600 som ska minskas med 100 de två följande åren.

Personalchef Johan Nylund hoppas personalen ska drabbas så lite som möjligt eftersom en del redan har gjorts.
– Exakt vad det betyder i antal årsverken har vi inte räknat ut än, men det ska vi göra.

I stadens åtgärdsprogram som godkändes i maj sägs att det särskilt inom de två stora sektorerna bildning och vård finns rum för anpassning av personalvolymen.

Inom bildningen räknar man med att det finns färre elever och därför behövs mindre personal. Det ska inte drabba eleverna. Här har en del av nedskärningarna redan genomförts.

Inom vården är det till exempel meningen att allt färre äldre vårdas på olika vårdanstalter och istället vårdas hemma. Men inte heller i det fallet ska allmänheten drabbas, säger Anders Walls.
– Alla får den vård och service som de har rätt till och behöver.

Cheferna drabbas också

Målet överhuvudtaget är att sparåtgärderna ska drabba kommuninvånarna i så liten grad som möjligt.

– Jag kan inte säga var det kommer att synas, det är att föregå samarbetsförhandlingarna, säger Walls som hoppas att nedskärningarna sker så att servicen påverkas så litet som möjligt.
Walls säger att också cheferna drabbas.
– Antalet chefer kommer också att synas, ingen går oberörd förbi. Utgångsläget är att där det finns en möjlighet att effektivera så ska det effektiveras.

År 2010 permitterade staden sin personal. Det är en lösning beslutsfattarna inte vill ta till igen. Missnöjet var stort, säger Anders Walls. Dessutom sparar det inte på längre sikt pengar.

Oflexibelt fack

Staden har också förhandlat med personalen om olika sparåtgärder så som frivilliga ledigheter eller att avstå från semesterpengen.

Personalen har tagit frivilligt ledigt, men facket har inte fått tillstånd att lokalt gå in för avtal som till exempel tillåter att man avstår från semesterpengen.

Personalchef Johan Nylund understryker att det nu är frågan om strukturella förändringar som kanske inte avhjälps med mindre lösningar, men staden hade gärna sett mera facklig flexibilitet.
– Arbetsgivarparten hade önskat större vilja att avtala om utbytesledighet av semesterpeng, det har många anställda önskat göra.

Tillfälliga lösningar räcker inte

Också stadsstyrelseordföranden Anders Walls poängterar att staden nu vill gå in för strukturella åtgärder och att tillfälliga lösningar inte räcker till. Nu vill man komma åt problemen för att kunna blicka framåt.
– Målsättningen är den att vi nu tar till kraftfulla åtgärder för att få ekonomin i skick för att skapa en bra grund för Raseborg.

I början av december ska personalen ha fått klart besked om hur det blir nästa år eftersom fullmäktige då godkänner budgeten.