Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Eutanasiförespråkarna kämpar vidare

Från 2013
Uppdaterad 07.10.2013 13:10.
Läkare och patient
Bild: YLE

Bara en vecka efter att det förra medborgarinitiativet till en lag om aktiv dödshjälp hade stängts öppnades nästa namninsamlingslista. Den här gången tror initiativtagarna att de 50000 namn som behövs för att riksdagen ska behandla frågan kommer att fås ihop.

Det lagförslag som nu finns ute på medborgarinitiativ.fi är sammanställt av Jaakko Ojanne, ordförande för Exitus r.f, som i tjugo år har arbetat för en legalisering av aktiv dödshjälp i Finland.

- Vi utgår ifrån att vi om sex månader ska kunna överräcka lagförslaget till riksdagen och vill erbjuda ett så färdigt dokument som möjligt som grund för en ny lag, säger Ojanne.

Modell från Belgien

Ojannes lagförslag är en kopia av den lag om dödshjälp som sedan 2002 har varit i kraft i Belgien.

- Belgiens lag är lite snävare än den holländska. Mycket förenklat kan man säga att den belgiska lagen besluter i vilka fall man kan ge dödshjälp, medan den holländska talar om när det inte är förbjudet, säger Ojanne.

I lagförslaget sägs bland annat att aktiv dödshjälp ska kunna ges åt en person som på grund av sjukdom eller skada har bestående och outhärdliga fysiska eller mentala plågor, att patienten på eget initiativ upprepade gånger ska ha bett om dödshjälp och att det, ifall sjukdomsförloppet är långsamt, ska ha gått minst en månad mellan den första viljeyttringen om eutanasi och utförandet av dödshjälp.

I lagförslaget sägs också att ingen läkare eller annan person ska vara tvungen att emot sin övertygelse utföra eller assistera vid dödshjälp .

Läkarförbundet har tidigare tagit ställning mot eutanasi och det finns finländska läkare som frågar sig varför det automatiskt anses att det är deras yrkeskår - en yrkeskår som har svurit en ed att respektera livet – som ska dela ut dödande morfinplåster ifall lagförslaget går igenom.

Är vi mogna för en lag?

I flera gallupar gjorda under våren och sommaren sade sig 70-80 procent av finländarna vara för aktiv eutanasi. Efter en del diskussioner kom de gröna i maj fram till att partiet är för eutanasi och president Niinistö uttryckte i en intervju sitt stöd för aktiv dödshjälp.

Det förra medborgarinitiativet för eutanasi, taget av två sjukskötare, hade ändå inte samlat mer än 10000 underskrifter när det avslutades i slutet av augusti. Och efter två veckor har Exitus lagförslag inte fått ihop mer än 480 namn.

Men Jaakko Ojanne är positiv.

- Vi kommer nog att se till att alla får höra om vårt medborgarinitiativ i god tid för att skriva på. Inom några år kommer Finland att ha en lag om aktiv dödshjälp.

Den här frågan har blivit föråldrad och kan inte längre visas

"Hur många mänskor har du dödat?"