Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Hbl: Vargen bredare än tv-flundran

Från 2013

Chefredaktör Jens Berg skriver i Mediepulsen (Hbl 9.9) att Yle borde använda skattepengarna till sin kärnverksamhet, som exempelvis barnprogram. Svenska Yles mediechef Carin Göthelid skriver i sitt svar att det är precis vad Yle gör, men vad gäller storsatsningar på finlandssvensk barnkultur, till exempel i form av barndrama, är ett finansiellt samarbete mellan olika parter också i fortsättningen både önskvärt och viktigt.

Svar: Svenska Yle satsar på barnprogram

I kolumnen Mediepulsen i Hbl 9.9. 2013 uppmanar chefredaktör Jens Berg Svenska Yle att satsa skattepengar på kärnverksamheten barnprogram.

Det är just precis det vi gör.

Som Berg skriver fanns det en period av osäkerhet gällande Yles finansiering. De finlandssvenska fonderna beviljade då ekonomiskt stöd till ett antal produktionsbolag för att säkra ett tv-utbud på svenska i Finland.

Nu är läget som Berg skriver ett annat. Det finns fortfarande produktioner som Undra sa flundra, där produktionsbolaget har fått ett ekonomiskt stöd av Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet enligt beslut fattade år 2012, precis vid övergången till den nya finansieringsmodellen för Yle. I årets barnproduktion finns också julkalendern Tommys Supersoffa, som delfinansieras av fonderna, men även av bl.a Nordvision, NRK och Finlands filmstiftelse.

De pengar, skattemedel, som Svenska Yle i år lägger på radio-, tv- och webbproduktioner är en mer än tre gånger större summa än den som produktionsbolagen får av de finlandsvenska fonderna.
Nästa år är andelen Yle-medel ännu större, just för att läget nu är ett annat.

Yles program ska i första hand finansieras av Yle självt. Men då det gäller storsatsningar på finlandssvensk barnkultur till exempel i form av barndrama och animation är ett finansiellt samarbete mellan olika parter fortsättningsvis både önskvärt och viktigt.

Carin Göthelid
mediechef
Svenska Yle

Det här svaret publicerades i Hbl 15.9.2013.