Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbolands sjukhus med i kommunutredning

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Åbolands sjukhus i Åbo
Bildtext Åbolands sjukhus.

Kimitoöns kommunstyrelse vill utreda en kommunsammanslagning med Pargas. I samma veva vill styrelsen också ta reda på vilken roll Åbolands sjukhus kunde ha i Åboland i framtiden.

Styrelsen kommer att utse representanter till en gemensam grupp för Kimitoön och Pargas. Gruppen ska bestå av förtroendevalda.

En preliminär rapport är tänkt att presenteras i februari och efter det tar fullmäktige ställning till hur arbetet fortsätter. Rapporten ska också innehålla möjliga sammanslagningar med andra kommuner.

- Lagen förutsätter att vi utreder en sammanslagning och då är det mest naturligt att vi utreder en sådan med vår grannkommun Pargas, säger Wilhelm Liljeqvist (SFP), ordförande för kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutade också att utredningen ska beakta vilken roll Åbolands sjukhus kunde ha i en kommun bestående av Kimitoön och Pargas.

- Det är helt klart att social- och hälsovårdsreformen leder till att det aldrig blir som förut och då gäller det att förekomma istället för att bli förekommen. Åbolands sjukhus är ett starkt alternativ, säger styrelsemedlem Martti Murto från Fri samverkan.

För att en kommun ska kunna organisera sin social – och hälsovård själv krävs ett befolkningsunderlag på minst 20 000 invånare. Eftersom Kimitoöns kommun bara har cirka 7000 invånare måste kommunen ta reda på om det är möjligt att gå samman med någon annan kommun.

Kommunfullmäktige ska ännu besluta om utredningen.