Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Skattesmitare kommer undan

Från 2013
Uppdaterad 18.09.2013 16:40.
Skatteverkets webbsida.
Bildtext Kryphål ska täppas till.

Yle:s program A-studio berättade i november ifjol att skattemyndigheten hade fått kontouppgifter på ett tjugotal finländare som var kunder i LGT-banken i Liechtenstein. Uppgifterna kom från den tyska underrättelsetjänsten, som hade köpt dem av en anställd i banken.

Fallet beskrevs som det största fallet av skattesmitning som gäller finländska privatpersoner. Enligt skattemyndigheten är det frågan om placeringar i skatteparadis till ett värde av 50-60 miljoner euro. Bland kontoinnehavarna fanns ”representanter för rika släkter, nyckelpersoner i internationella bolag och finländare som har blivit rika på företagsaffärer”.

Skatteförvaltningen bekräftade i dag att fallen inte går till åtalsprövning. Det betyder att bankkunderna slipper straffpåföljd och deras namn kommer inte ut i offentligheten.

Högsta domstolens utslag är orsaken

Det är den rättsliga principen ”ne bis in idem” är orsaken till den nya vändningen. Det latinska uttrycket betyder ”icke två gånger i samma sak”. Det betyder att man inte kan ge två domar i samma fall, dvs. Rätten ska inte behandla ett fall som redan är avgjort.

Hittills har skattemyndigheten kunnat utreda skattesmitning som kvarskattsärende. Dessutom har polisen kunnat utreda ett ärende som skattebrott. Efter åtalsprövning har fallet kunnat gå till domstol.

Bildtext Högsta domstolen kom med en ny tolkning

Högsta domstolen (HD) ändrade sin syn på ne bis in idem-principen i juli, eftersom den finländska lagstiftningen har varit i strid med Europeiska mänskorättsdomstolens tolkning. Enligt den nya lagtolkningen räcker det med att fallet har utretts som ett skatteförhöjningsärende för att förhindra att fallet utreds som misstänkt brott.

Det här öppnar ett kryphål eftersom skattemyndigheten är tvungen att utreda fallen omedelbart. Efter HD:s beslut har vi haft en situation där polisen inte kan utreda misstänkta skattebrott som skattemyndigheten är medveten om.

- I nuläget måste skattemyndigheten påföra förhöjd skatt när villkoren uppfylls. Eftersom vi inte kan göra nåt annat än följa lagen, leder det till att ingen brottsanmälan kan göras, säger överinspektör Seija Kareinen från Skatteförvaltningen.

Lagändring påverkar framtida fall

I praktiken har många utredningar lagts på is och myndigheternas verksamhet har också förhalats på andra sätt. Ett flertal fall som har gått till åtalsprövning måste nu efter HD:s beslut dras bort, säger Markku Hirvonen som är specialist på svart ekonomi.

Kryphålet ska täppas till med en lagändring som väntas träda i kraft i början av nästa år. Men lagen kommer inte att gälla retroaktivt och de rika finländare som har haft placeringar i Liechtenstein kommer undan. Skattemyndigheten fick kontouppgifterna år 2008, fallen hann aldrig bli föremål för brottsutredning. Och nu är det för sent.

Läs också:

Spotlight: Skattemdel till skatteparadis