Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Små risker med naturgasterminal i Pansio

Från 2013
Uppdaterad 20.09.2013 05:10.
Bildtext Så här ska naturgasterminalen se ut.
Bild: Åbo hamn

Tommy Mattila vid Gasum berättar att de största riskerna för olyckor är vid lastning mellan terminalen och lastbil eller fartyg, eller om något fel uppstår i naturgasrören.

Att få fyr på naturgas är svårt. I flytande form är det nästan omöjligt, och även i gasform krävs mycket speciella förhållanden för att det ska lyckas. Det utesluter naturligtvis inte att en brand kunde uppstå i en naturgasterminal.

- Om man på något sätt ändå lyckas få den att brinna, så får man ändå inte antänt hela mängden som finns i cisternen, eftersom det är i flytande form. Det är den del som förångas och i gasform sipprar ut från något rör som kan antändas, och då blir det inte någon stor eldsvåda, berättar Mattila.

De invånare i eller kring Pansio som Yle Åboland pratat med säger att de ser en naturgasterminal som ett hot, även om de tror att man kommer att ta stor hänsyn till säkerheten då man bygger den. Tommy Mattila menar att en viktig uppgift nu är att förklara för invånarna att naturgasen är säkrare än många tror.

- Vi har hållit några diskussionstillfällen med invånarna för att få höra vilka orosmoment de har och för att svara på de frågor de har angående det här projektet. För oss är det viktigt att människorna förstår hurdan produkt det är fråga om och hur den påverkar närmiljön.

Gasums naturgasterminal beräknas stå klar år 2015 eller 2016. För tillfället väntar planeringen på att Åbo stad ska göra en detaljplaneändring för området, vilket skulle möjliggöra bygget.