Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskars lämnar knappast Raseborg

Från 2013
Uppdaterad 20.09.2013 07:51.
Fiskars värdshus i bakgrunden.

Frågan om att Fiskars skulle börja lobba för att träda ur Raseborg och bli en del av Lojo verkar inte vara brett förankrad i Fiskars.

Det var på onsdagen (18.9) som föräldrar till elever i Fiskarin koulu sade i tidningen Västra Nyland att Lojo är ett alternativ för Fiskars. Det här i samband med att de förde fram tankar på en privatskola i Fiskars om Raseborgs stad beslutar att stänga byskolan.

Många blev tagna på säng av tankarna om att Fiskars skulle lämna Raseborg. Bland dem fastighetsdirektören Patrick von Essen vid Fiskarsbolaget.

- Jag blev väl lika förvånad som mången annan. Vi har väl egentligen ingen orsak att delta i den här politiska diskussionen kring det. De besluten fattas på annat håll.

Dålig strategi?

En av beslutsfattarna är Fiskarsbon Maija-Liisa Kairo som representerar De gröna i Raseborgs stadsfullmäktige. Hon säger att det var dålig strategi att börja prata om att Fiskars borde lösgöra sig från Raseborg och bli en del av Lojo.

- Med skrämsel kommer man ingen vart i den här landsändan, säger Kairo som tycker att det inte var genomtänkt att vifta med Lojokortet.

Diskussion om framtiden behövs med Raseborg

Kati Sointukangas är ordförande för Fiskars byförening, förälder till barn i Fiskars skola och koordinator för närdemokratiprojektet i Raseborg. Hon säger att det är normalt att det spekuleras, men det har inte förts någon diskussion i byn om vart Fiskars borde höra. Det som hon efterlyser är en diskussion med Raseborgs stads beslutsfattare om Fiskars framtid och om vad som ska hända med skolan.

- Jag vill gärna se att vi har en äkta diskussion med staden och med beslutsfattare. Det har vi inte haft. Jag vill gärna se att de kommer hit och lyssnar på oss.

Fastighetsdirektören Patrick von Essen hoppas att skolan ska fortsätta i Fiskars. Han förstår oron bland de 600 invånarna.

- Det som jag tycker att är bra är att folk är bekymrade över skolan. Sedan kan man diskutera vilka medel som är de rätta för att säkra att vi har en bra service. Det gäller inte bara skolan utan det gäller en massa annan service också.