Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes tar på jämställdhetsglasögonen

Från 2013
Närpes

Kommunerna kunde bli bättre på att iaktta jämställdhet i sina beslut och verksamhet. Kommunförbundet uppmanar kommunerna att förbinda sig till det genom att underteckna en jämställdhetsdeklaration. Närpes är på väg att göra det och tar ställning på måndag.

Marianne Nyqvist-Mannsén tog initiativet i en motion i våras.
- Ta nu till exempel det här med hur vi planerar vår stad. Hur trygg är den till exempel för kvinnor? Eller hur otrygg är den för barnen? Det är ju inte bara det här med kvinnor och män, utan också olika åldrar och kulturer. Vi behöver veta vad vi ska eftersträva och skriva sådana planer så att vi kan uppnå det.

Marianne Nyqvist-Mannsén ger flera exempel:

- Jämställd service med beaktande av mäns och kvinnors olika behov. Där tänker jag på till exempel social- och hälsovård. Hur har vi det med olika screeningar och undersökningar. Vissa är ju väldigt könsspecifika. Vi bör verkligen se till att vi sköter lika bra om männen som om kvinnorna, om man uttrycker sig så krasst.

Deklarationen innehåller 30 artiklar som berör kommunens olika verksamhetsområden, till exempel utbildning, stadsplanering och vård och omsorg.

- Så kommer hela raden: Hur är det med utbildning och livslångt lärande, hälsa, barnomsorg, bostäder, social integration, kultur, idrott, säkerhet, trygghet, könsrelaterat våld, hållbar utveckling, stadsplanering, miljö… Det kanske inte är sådana saker som man vid första anblicken tror har något med jämställdhet att göra, men det finns där ändå i bakgrunden

Bort med stereotypa könsroller

Deklarationen ska fungera som en minneslista i vardagen. Marianne Nyqvist-Mannsén säger att den ojämställdhet som förekommer i samhället inte alltid är så uppenbar. Mycket handlar om attityder och attitydfostran.

Marianne Nyqvist-Mannsén hoppas att man ska lyckas avskaffa stereotypa könsroller, som man oftast omedvetet själv bidrar till att upprätthålla, och det här berör inte minst skolsektorn, säger Nyqvist-Mannsen som själv är lärare.

- Man har redan från början en attityd lite med skygglappar, att man godtar att det här är flickors sätt och det här är pojkar, att de får eller inte får göra olika saker för att de är flickor eller pojkar. Jag tror inte alls att vi menar något illa eller att det ska vara på något sätt ojämställt, men det sår ju ett frö.

- Den politiska och det som är stiftat i lag har vi ju kommit rätt långt med, men det här berör sådant som man inte kan lagstifta, om utan som man kommer bättre åt genom upplysning och information, säger Marianne Nyqvist-Mannsén.

På måndag besluter stadsfullmäktige i Närpes om staden ska underteckna deklarationen. Efter det utses en arbetsgrupp för att göra en närmare definition för på vilket sätt man i Närpes ska jobba för att uppfylla deklarationens olika artiklar.

Marianne Nyqvist-Mannsén gläder sig åt att Närpes för sin del tar upp frågan och hon hoppas också at flera Österbottniska kommuner undertecknar deklarationen. Bland de österbottniska städerna har åtminstone Vasa undertecknat deklarationen för jämställdhet.

Det är de europeiska kommunförbundens samarbetsorganisation CEMR som via Finlands kommunförbund och Österbottens förbund har närmat sig kommunerna med deklarationen.