Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny bedömning kan ge fler laudatur

Från 2013
Uppdaterad 20.09.2013 20:39.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Ny bedömningsmodell - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Studentexamensnämnden har beslutat om en ny metod för att bedöma prov i studentexamen. Gauss kurva, som länge har legat som grund för bedömningen ersätts med en modell som kan göra det lättare att få vitsordet laudatur.

Enligt studentexamensnämnden fungerar modellen som baserar sig på Gauss kurva inte i dagens läge då abiturienterna spjälkar upp skrivningarna och det finns många valmöjligheter.

De bedömningar som görs enligt Gauss kurva är inte jämförbara sinsemellan. I vissa ämnen är skribenternas nivå verkligt hög och det är svårt att få ett bra vitsord medan det däremot i andra ämnen är lättare att få laudatur. Eleverna har kunnat välja lättare ämnen för att öka chanserna att få ett bra vitsord.

Det behövs en ändring också för att vitsorden ska bli jämförbara med tanke på universitetens inträdesprov.

Bild: Yle/Grafiken

Enligt gausskurvan underkänns fem procent av skribenterna och fem procent får laudatur. De övriga följer en stigande kurva så att den stora majoriteten får ett medelbra vistord, men kurvan sjunker mot slutet så att bara en liten del - alltså fem procent - får det högsta vitsordet.

Modellen fungerar inte längre anser studentexamensnämnden. När modellen först togs i bruk skrev man fem ämnen i studentexamen, nu kan man välja mellan fyrtio.

Dessutom varierar det arbete som en studerande blir tvungen att lägga ner för att få en laudatur från ämne till ämne. Då man inte är tvungen att skriva alla ämnen och proven kan spjälkas upp så att en del skrivs på våren och en del på hösten är inte vitsorden längre sinsemellan jämförbara.

En ny modell börjar tillämpas år 2016 i alla ämnen, och redan nästa år i de svåraste ämnena. Idén är att abiturienten ska jämföras med alla höstens och vårens skribenter. Hittills har jämförelsen gjorts skilt för vårens och höstens prov i de olika ämnena.

Diskussion om artikeln