Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dyrt att stänga vattenlaboratoriet

Uppdaterad 23.09.2013 16:03.
forskare filtrerar djurplankton
Bildtext Staden ville med stängningen av vatten- och livsmedelslaboratoriet spara 100 000 euro per år.

Raseborgs stad sparade ingenting i år genom att stänga vatten- och livsmedelslaboratoriet. Tvärtom blev utgifterna för laboratoriet högre än budgeterat.

Slutnotan för stängningen landar på 47 200 euro, berättar Werner Orre (SFP) som är ordförande för den samhällstekniska nämnden i Raseborg. Utgifterna blev enligt honom högre än om man skulle ha fortsatt med en effektiverad verksamhet.

- Vi hade kvar utgifter för löner och lokaler under flera månader, medan intäkterna omgående föll bort då laboratoriet stängdes, förklarar Orre.

Verksamhetens nettoutgifter i år uppgår till drygt 82 500 euro, vilket är 47 200 mer än budgeten tillåter.

Den samhällstekniska nämnden i Raseborg ville enhälligt försöka få vatten- och livsmedelslaboratoriet ekonomiskt bärkraftigt genom att effektivera verksamheten. Mot samhällstekniska nämndens vilja valde stadsstyrelsen ändå i mars att med omedelbar verkan stänga laboratoriet.

Inbesparingar på sikt?

Staden ville med stängningen av vatten- och livsmedelslaboratoriet spara 100 000 euro per år - en siffra som Werner Orre ser som orealistisk.

- Det är svårt att i nuläget säga hur mycket som kan sparas, men jag som enskild ledamot betvivlar att det blir någon större inbesparing.

Enligt Orre kommer staden att spara cirka 35 000 euro per år genom att stänga vattenlaboratoriet. Men genom att effektivera verksamheten kunde man enligt Orre istället ha minskat kostnaderna samtidigt som laboratoriet kunde ha fortsatt sin verksamhet.

- Genom effektivering kunde verksamheten till och med ha kunna göra vinst i framtiden, konstaterar han.

Svängarna kring vattenlabbet inte över
Vem sa egentligen vad?
Vattenlaboratoriet stänger
Vattenlaboratoriet kan stänga