Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Rätt till andligt liv och trosdimension.

Från 2013

Ben Thilman är omsorgspräst, som ansvarar för det andliga arbetet med och bland utvecklingsstörda i det svenska Finland. De svaga i samhället måste ges en plats och det stöd de behöver för att kunna leva och verka på sina villkor. Omsorgsprästens arbete är att garantera rätten till ett andligt liv och en trosdimension i livet. Ben är 57 år och har tidigare arbetat som församlingspräst och sjömanspräst.