Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingforsbor ärligast i världen

Från 2013
Uppdaterad 25.09.2013 10:50.

Enligt tidsskriften Det bästa, eller Readers Digest, är helsingforsare ärligare än invånarna i bland annat New York, Amsterdam och Berlin. De kategoriserar de finländska storstadsborna som helgon i sin undersökning.

De övriga sexton städerna som deltagit i underöskningen är New York, Amsterdam, Berlin, Bukarest, Budapest, Lissabon, Ljubljana, London, Madrid, Moskva, Mumbai, Prag, Rio de Janeiro, Warszawa och Zurich.

Ärligheten mäts på basen av hur villiga mänskor är att returnera en upphittad plånbok. Tolv plånböcker placerades ut på olika ställen, och i Helsingfors returnerades elva av de plånböckerna. Helsingforsbornas ärlighet placerade staden som enda i översta kategorin som klassar invånarna som helgon. De övriga kategorierna är: "goda värderingar", "rätt så ärliga" ock "skäms".

Bukarest, Rio de Janeiro, Zurich, Prag och Madrid placerades alla i den lägsta kategorin. Lissabon hamnade lägst på listan med endast en returnerad plånbok.