Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Privata pengar kan rädda Fiskars skola

Från 2013
Uppdaterad 25.09.2013 14:36.

Skolnätet i Raseborg är under lupp. Fiskarin koulu upplever sig hotad men kan få stöd av en finlandssvensk stiftelse. Staden Raseborg utesluter inte stödet.

Staden och Sophie von Julins stiftelse undersöker som bäst vad man kan göra då stiftelsen inte direkt ska stöda kommunal basverksamhet.

Skolnätet i Raseborg ses över i höst. En av de skolor som upplever sig nedläggningshotad är Fiskarin koulu där eleverna väntas bli färre. I dag är de ungefär 60.

Skolan måste också renoveras inom några år och på den punkten kan hjälpen komma från Sophie von Julins stiftelse som har sina anor i Fiskars.

Stiftelse på kommunens tomt?

von Julinska stiftelsens styrelseordförande Petter Bruncrona har redan blivit kontaktad av en Fiskarsförälder. Och han säger att stiftelsen kan hjälpa trots att det är frågan om kommunal basverksamhet.

- När läget är sånt här, får man hjälpa till.

Stiftelsen har tidigare haft en sträng linje med att inte stöda kommunal verksamhet men nöden känner ingen lag, säger Petter Bruncrona.

- Dagens läge är ju så illa i Raseborg och i Finland överlag att vi har mjukat upp den gränsen och understött sådant som annars hör till samhället.

- Men vi hoppas att det inte blir en rutin.

Hur som helst, renoveringsstöd är inte den viktigaste uppgiften Sophie von Julins stiftelse sköter.

- Det här är inte vår största grej, säger Bruncrona.

"Också andra kan få stöd"

Sophie von Julins stiftelse har starka historiska band till Fiskarskoncernen, bland annat har stiftelsen sin postadress hos Fiskarsbolaget. Men det utesluter inte stöd till andra skolor.

- Det är möjligt. Fiskars är den enda som har frågat oss, säger Bruncrona och hänvisar till en förälder i Fiskars som har varit kontakt med stiftelsen om pengar för skolrenoveringen.

Raseborgs stad utredde inför höstens skolbeslut också möjligheten att stänga Fiskarin koulu och flytta eleverna till Pohjan kirkonkylän koulu i Pojo kyrkby. Men det skulle förutsätta en tillbyggnad i kyrkbyn.

Stiftelsen utesluter inte sitt stöd till det bygget.

- Kommer det en ansökan, beror det på den. Vi har inget principiellt motstånd.

- Enligt stiftelsens stadgar har vi starka band till Västnyland. Det är klart att vi har starka band till byn och Fiskarsbolaget men det påverkar inte, förklarar Bruncrona.

Bildningsdirektör Robert Nyman i Raseborg har redan varit i kontakt med stiftelsen och de utreder för närvarande hur stödet kunde kanaliseras så att det inte blir ett direkt stöd till kommunen.

Tako-modellen?

Nyman vill inte spekulera kring hurdan modell som kunde bil aktuell i Fiskars.

Som ett exempel nämner han Raseborgs stad sålde under 2012 en del av Fiskarin koulu, den så kallade Tako-byggnaden, till en förening. Föreningen renoverade huset med över 100 000 euro stödpengar som von Julins stiftelse beviljade.

Nu är Raseborgs stad hyresgäst i huset dagtid och fastigheten används fortfarande som en del av Fiskarin koulu.

Kvällstid fungerar Tako-huset i föreningens regi.