Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlandssvenska storägare har olika syn på Nokia-arvoden

Från 2013
Uppdaterad 03.07.2015 14:42.
Bild: Yle

Flera finlandssvenska institutioner är storägare i Nokia. Vi har tagit reda på hur de ser på belöningsdiskussionen.

Nokias förre VD Stephen Elop får ett avgångsvederlag på närmare 19 miljoner euro då Nokias mobiltelefonenhet säljs till Microsoft. Det har väckt diskussion kring vad som är en rimlig belöningsnivå och initiativ om att ändra på beslutsfattandet.

Vi har frågat nyckelpersoner inom Nokias finlandssvenska storägare Svenska Litteratursällskapet, Sigrid Jusélius stiftelse och Folkhälsan hur de ser på saken.

Svenska Litteratursällskapet tiger

Svenska litteratursällskapet är den största finlandssvenska Nokiaägaren. SLS (som också förvaltar Svenska Kulturfondens kapital) har Nokia-aktier till ett värde av omkring 70 miljoner euro. Litteratursällskapets vd Dag Wallgren låter meddela att SLS inte önskar uttala sig om vederlagsfrågan, vare sig inom Nokia eller börsbolag i allmänhet.

Olika åsikter inom Sigrid Jusélius stiftelse

Sigrid Jusélius stiftelse är den näst största finlandssvenska Nokiaägaren med en portfölj värd cirka 44 miljoner euro. På stiftelsen som stöder medicinsk forskning är man mera pratglad än på Svenska litteratursällskapet.

Styrelseordförande på Sigrid Jusélius stiftelse är Leif Sevón, tidigare president för Högsta domstolen, och han anser att nivån på belöningarna inom börsbolag är omotiverat hög.

- Jag kan inte se att det finns något skäl att arbeta med vederlag som går på 18,5 miljoner för att ägandeförhållandena i bolaget ändras, säger Sevón.

Vd för Sigrid Jusélius stiftelse, Christian Elfving som också är den person som representerar stiftelsen på Nokias bolagsstämma, är inne på en annan linje. Enligt honom är problemet att Elops vederlag känns som en stor summa för vanligt folk.

Elfving påminner om att Elops vederlag till 70 procent betalas av Microsoft, och att det utgör en mycket liten del av hela affären där Microsoft köper upp Nokias mobiltelefonenhet. Köpesumman var 5,44 miljarder euro.

Vd Elfving och styrelseordförande Sevón har också olika åsikter om man borde ändra på beslutsfattandet kring ledningens arvoden.

Sevón säger att utvecklingen går mot att eliminera också indirekta intressen från beslutsfattandet. Han anser att det därför vore motiverat att bolagsstämman i stället för styrelsen skulle bestämma om nivån på vederlagen.

- Besluten skulle fattas på förslag från styrelsen så det finns en klar balans i beslutsprocessen, säger Sevón.

Elfving är däremot nöjd med nuvarande lagstiftning, där styrelsen bestämmer ledningens arvoden. Enligt Elfving är det motiverat med tanke på hur ansvar och kompetens är fördelade inom börsbolag. Det är till exempel styrelsen som anställer vd:n och som har bättre insikt i lönenivåerna. Sevón skriver inte på argumenten.

- Det enda bekymret jag kan se är tidtabellen; om besluten måste fattas då en bolagsstämma inte är aktuell så känns det kanske litet överdrivet att sammankalla en extraordinarie bolagsstämma, säger Sevón.

Folkhälsan nöjd med nuvarande praxis

Folkhälsan äger Nokia-aktier till ett värde av drygt 11 miljoner euro. Folkhälsans vd Stefan Mutanen vill också påminna om proportionerna då Elops avgångsvederlag väcker känslor.

- Det är naturligtvis ett stort belopp när vi talar om 19 miljoner euro, men den stora saken är ju affären mellan Microsoft och Nokia. Klart att det måste finnas rimlighet i allt och det är väl det som väcker känslor, säger Mutanen.

Mutanen ser inte heller någon anledning att ändra på beslutsfattandet om ledningens vederlag.

- Sådana här frågor väcks via enskilda fall, men allmänt taget tycker jag att det är styrelsens uppgift att sköta den operativa ledningens avlöning och annat, säger Mutanen.

Mutanen säger ändå att han har en förståelse för tanken att flytta över besluten om ledningens arvoden till bolagsstämman.

- Men jag kopplar det nog mera så att det är en del av avtalet med vd:n och att särskilja olika bitar i det avtalet kan vara knepigt, säger Folkhälsans vd.

Uppgifterna om de finlandssvenska institutionernas Nokiainnehav härstammar från Nokias register över stora aktieägare. Värdet är beräknat utgående från dagsnoteringen 4,87 euro per aktie.