Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Livad debatt om hemvårdsstödet

Från 2013
Uppdaterad 25.09.2013 20:25.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Livad debatt om hemvårdsstödet - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Regeringen bryter sina tidigare löften om hemvårdsstödet läggs om och kommunerna får stora svårigheter att klara av trycket på dagvården. Det hävdar Centern, som har interpellerat om regeringens reformplaner. Debatten i riksdagen väntades bli häftig.

Då regeringen våren 2012 besvarade en interpellation om hemvårdsstödet blev resultatet att man avstod från de dåvarande planerna på att begränsa stödet till barn under två år. Centern påminner om att regeringen då också försäkrade att hemvårdsstödet inte ska skäras ned.

- Nu bryter regeringen sitt löfte. Att dela upp hemvårdsstödet i separata kvoter för mamma och pappa är en uppenbar nedskärning, säger Centern.

Reformen är en del av det strukturpaket som regeringen beslöt om i augusti. Målet är att få ut kvinnor på arbetsmarknaden i ett tidigare skede av vårdledigheten.

Centern tror att det här kan betyda extra kostnader om upp till 300 miljoner euro för att fixa till den kommunala barnomsorgen. Dessutom finns det inte jobb för tillnärmelsevis alla som berövas hemvårdsstödet.

Dubier också i egna leden

Det är inte bara riksdagsoppositionen som har dubier mot den planerade reformen. Flera socialdemokratiska riksdagsledamöter vill veta hur reformen påverkar hemvårdsstödet för ensamförsörjare och de tycker också att mamman och pappan borde kunna hålla vårdledigt samtidigt.

- Gemensam tid för hela familjen är viktigt, säger riksdagsledamoten Tuula Väätäinen.

Svenska kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist försvarar reformen men hoppas också hon att ensamförsörjarnas sits beaktas.

- De stora förändringarna skulle behöva göras i föräldraledighetssystemet, säger hon och lyfter fram 6+6+6 modellen. Enligt den kunde vardera föräldern stanna hemma med barnet i sex månader och dessutom kunde de valfritt dela på sex månader.