Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa kraftverk producerar el igen

Från 2013
Uppdaterad 21.10.2013 14:16.
Lovisa 1 och Lovisa 2 på Hästholmen
Bild: Fortum

De två enheterna på Hästholmen kördes i tur och ordning ner för byte av bränsleelement. Ungefär en fjärdedel av elementen byttes ut i år.

I Lovisa 1 ersattes en av reservdieslarnas motorer med en grundrenoverad motor. I båda enheterna förnyades och brytare ut i ställverksfältet.

Vid uppkörningen av Lovisa 1 fördröjde tekniska fel proceduren med två dygn. Vid sluttestningen av Lovisa 2 konstaterades störningar i två styrstavar. De fungerar nu normalt, men de kommer att testas regelbundet under driften.

Omrking 650 underhålls- och inspektionsexperter från 50 företag deltog i årsrevisionen förutom Lovisa kraftverkets egen personal på 500 personer.