Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Det handlar om några millimeter"

Från 2013
Uppdaterad 25.09.2013 20:38.
Bildtext Den sista spanndelen lyftes på plats i går.
Bild: Yle/Carmela Walder

På onsdag lyftes den sista delen av stålspannet på plats vid langerbalkbron i Abborrfors i Pyttis. Det här var den mittersta delen och den som var mest utmanande att få på plats. Det östra och det västra spannet sattes fast redan tidigare i veckan.

- Det handlar om millimetrar, säger platschef Matti Norman. Med tanke på svetsningen så ska delarna passa in i varandra så bra som möjligt.

Det förberedande arbetet med att få de olika delarna att sitta i varandra görs då spannet ännu ligger på marken. Det skulle bli för knepigt att lyfta ner det 70 ton tunga spannet igen om det skulle ske en felberäkning, förklarar Matti Norman.

Då det 90 meter ånga spannet är på plats ska det svetsas ihop. Det här tar dryga två veckor i anspråk. Sedan gäller det att få stålvajrarna på plats. Målet är att få brolocket att hänga från vajrarna så att stödkonstruktionerna kan tas bort.

Det här är första gången en langerbalkbro byggs i Finland. Trots att det är första gången tycker platschef Matti Norman inte att det är så utmanande. Han säger att han har byggt konstruktioner som bygger på samma idé i Sverige.

Langerbalkbron i Abborrfors är 143 meter lång och det 90 meter långa spannet placeras i mitten.

Orsaken till att det blev en bro av den här typen är att den bäst passar bäst in i den natursköna omgivningen. Brons bullerskydd byggs av genomskinliga polykarbonatskivor för att trafikanter ska kunna beundra den fantastiska utsikten över Abborrfors.

Bron ligger längs den nya motorvägsdragningen mellan Forsby och Kotka. Det här vägavsnittet av riksväg 7 tas i bruk hösten 2014.

Yle Nyheter Östnyland: Langerbalkbro byggs i Abborrfors

Programmet är inte längre tillgängligt