Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Permitteringarna delade sjukvårdsdistriktets styrelse

Från 2013

På tisdagen blev det klart att permitteringar kan vara ett alternativ då Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ska spara pengar.

Sjukvårdsdistriktets styrelse röstade om frågan på tisdagens möte.

Enligt det förslag som presenterades för styrelsen skulle permitteringar inte vara aktuella i höst. Heikki Tamminen från Sannfinländarna föreslog ändå att permitteringarna ska finnas med som ett alternativ.

Förslaget godkändes efter en omröstning i sjukvårdsdistriktets styrelse. Rösterna föll 9-10.

Socialdemokraterna och Vänsterförbundet motsatte sig permitteringar medan Samlingspartiet och Sannfinländarna röstade för. Frågan splittrade Centern. De två styrelsemedlemmarna som representerar Åbo universitet röstade mot permitteringarna.

"Samarbetsförhandlingarna gav inte önskat resultat"

Enligt Heikki Tamminen måste sjukvårdsdistriktet överväga permitteringar, eftersom samarbetsförhandlingarna inte ledde till några konkreta förslag. Därför kan permitteringar inte uteslutas.

Tamminen understryker ändå att eventuella permitteringar ska genomföras så, att patientsäkerheten inte riskeras.

- Det finns förstås avdelningar där permitteringarna inte kan genomföras, säger Tamminen. Enligt Tamminen blir också nästa år tuff för sjukvårdsdistriktet. Då måste man kanske se över strukturerna för att hitta nya sätt att spara.

Det verkar ändå finnas olika åsikter inom styrelsen om vad tisdagens beslut innebär.

Enligt Tamminen kan styrelsen trygga patientsäkerheten genom att behandla permitteringarna inom styrelsen innan beslut fattas.

Enligt styrelseordförande Piia Elo (SDP) är frågan ändå slutbehandlad.

- Styrelsen har gett sjukvårdsdistriktets ledning fullmakt att permittera vid behov. För styrelsens del är frågan slutbehandlad, säger Elo.

Permitteringar fortfarande möjliga inom sjukvårdsdistriktet