Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländare utomlands kan beskattas hårdare än andra

Från 2013
Uppdaterad 06.10.2013 16:46.
Skatteparadis
Bild: Yle

Finska medborgare som flyttar utomlands kan beskattas hårdare än personer som inte är medborgare. Skatteavtalen mellan Finland och andra länder och de olika lagstiftningarna gör lätt skattefrågorna till en djungel som lekmän har svårt att reda ut.

Inkomstskattelagen i Finland särbehandlar personer på basis av deras medborgarskap.

Finska medborgare som flyttar utomlands anses vara allmänt skatteskyldiga i Finland i tre år från att de flyttat från landet. Detta gäller inte utländska medborgare.

Till exempel har Finland i vissa fall tagit ut skatt då den som flyttat ut sålt egendom, trots att försäljningen också beskattas i det nya landet.

Joakim Frände disputerade nyligen i juridik vid Helsingfors universitet. Han har forskat i de finländska skattelagarna. Den finska lagen rimmar dåligt med de europeiska principerna om fri rörlighet av arbetskraft, men den verkar inte stå i direkt strid med EU-domstolens beslut.

Trots det tycker Joakim Frände att Finland kunde övergå till att beskatta alla på samma grunder.

- Det är klart att det är problematiskt att särbehandla människor på basis av medborgarskap. De flesta länder brukar inte göra skillnad mellan dem som är medborgare i det egna landet och övriga som flyttar ut. De brukar beakta andra faktorer som hur länge du har bott i landet eller om du har en bostad där efter att du har flyttat ut.

Frände föreslår att Finland inför ett liknande system som Norge och tar med lite element från Sverige.

- Vi skulle avstå från regler som endast gäller finska medborgare och i stället införa regler som beaktar hur länge någon har bott i Finland innan han eller hon flyttar utomlands. Om man till exempel har bott över tio år i Finland innan man flyttar utomlands kunde treårsregeln gälla oberoende av medborgarskap. På motsvarande sätt kunde man bli av med treårsregeln om man kan bevisa att man inte har väsentliga band till Finland efter utflyttningen.

Diskussion om artikeln