Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Valtimohuset dyrt för Borgå

Från 2013
Valtimohuset i Borgå.
Bildtext Valtimohuset vid Krämaretorget är till salu.
Bild: Yle/Carmela Walder

Borgå stad har länge velat sälja Valtimohuset vid Krämaretorget i Borgå, men inget byggbolag vill köpa det. Nu fortsätter Borgå betala uppvärmningskostnader.

Valtimohuset vid Krämaretorget i Borgå stod länge så gott som tomt, men börjar igen fyllas av hyresgäster. Men grundproblemet återstår: Hur ska Borgå bli av med huset?

Den senaste som flyttar in är utvecklingsbolaget Posintra. De öppnar sitt kontor i Valtimohuset i början av oktober.

Lokalitetscentralens chef Börje Boström är nöjd med att Posintra flyttar in i stadens egna utrymmen i stället för att bo på hyra. Nu är det bara några kontorsrum som står tomma i Valtimohuset längre.

Börje Boström medger att det tog betydligt längre tid än beräknat att få nya hyresgäster till Valtimohuset efter att staden hade flyttat ut bildningsväsendet till Campus och kultursektorn till Konstfabriken. Orsaken till att bildningsväsendet flyttade bort var att staden hade förbundit sig att hyra utrymmen i Campus på Västra Åstranden.

Ingen vill köpa huset

Borgå stad betalade länge uppvärmningskostnader för Valtimohuset som till stora delar stod tomt, men nu är utrymmena åtminstone uthyrda. Men grundproblemet återstår. Borgå har som princip att göra sig av med obehövliga utrymmen och Valtimohuset är ett av dem. Men ingen har hittills velat köpa huset trots att det ligger centralt beläget.

Det finns flera orsaker till att Valtimohuset är svårsålt. Tanken är att det igen skulle bli bostäder i Valtimohuset, men det här kräver en stadsplaneändring och av någon orsak har planläggningen av området kring Krämaretorget dragit ut på tiden. Få vill köpa ett hus som inte ännu har en gällande stadsplan.

Den naturliga köparen är ett mindre byggbolag säger Börje Boström. De stora aktörerna vill ha större objekt. Men de mindre bolagen har legat lågt en tid då det är ekonomiskt ogynnsamma tider för byggande.

Konsult har kopplats in

Borgå har nu kontaktat en konsult för att få fart på försäljningen. Konsulten ska reda ut hur mycket Valtimohuset är värt. Då ett ungefärligt pris är fastslaget så blir det lättare att förhandla med potentiella köpare, säger Boström.

En öppen fråga som påverkar priset på huset är om vinden kan göras om till bostäder eller inte. Det här är en fråga som konsulten ska reda ut. Konsulten borde komma med sin utredning vid årsskiftet

Valtimohuset har ett stort plus: det centrala läget. Huset är ett stenhus från 1913 med många intressanta detaljer, bland annat fina trappmålningar.

Posintras vd nöjd

Posintras verkställande direktör Ulla Poppius är nöjd med att utvecklingsbolaget så snabbt kunde flytta in i Valtimohuset. De utrymmen bolaget hyrde vid Gnistvägen i Östermalm var fuktskadade och behovet av nya utrymmen var akut.

Posintra flyttar in i andra våningen där bildningsväsendet satt tidigare. Utrymmet har stått tomt i flera år.

I ett rum finns en stol samling med bord och skåp finns utplacerade har och där. Mycket är fortfarande ouppackat och frågan är om Posintra kan öppna sina dörrar på det nya stället i början av oktober. Men Ulla Poppius är inte stressad över tidtabellen. Om flytten drar ut på tiden så finns det en möjlighet att de två anställda som nu tar emot kunder i Valtimohusets första våning kan fortsätta att sitta där en tid till.

Posintras vd Ulla Poppius är väl medveten om att Valtimohuset är på Borgå stads försäljningslista. Hon ser det som helt naturligt att utvecklingsbolaget måste flytta ut om en försäljning blir aktuell.