Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Få finländare bokför sina utgifter

Från 2013
Uppdaterad 26.09.2013 18:06.

62 procent av finländarna uppger att de följer med sitt egna pengaflöde främst genom att ögna igenom kontoutdrag och via nätbanken. Det här framkommer i en enkät som beställts av Danske Bank.

64 procent uppger att de har noggrann koll på sina boendekostnader men till exempel matutgifter, kläduppköp och hälsovårdsutgifter har man inte lika mycket koll på. Endast 16 procent kan ange exakt hur mycket pengar som går till mat per månad, 24 procent hur mycket de spenderar på hälsovård och 25 procent hur mycket som går till kläder.

- Att ha en djupare förståelse för den egna ekonomin gör det lättare att förebereda sig på olika framtidsscenarier, säger Anne Pakomäki vid Danske Banks kundtjänst.

Svårt för unga att greppa den egna ekonomin

Endast var femte finländare bokför sina inkomster och utgifter regelbundet eller då och då. Majoriteten av de svarande följer endast med sin ekonomi via nätbanken och kontoutdrag (62 procent) eller inte alls (17 procent).

Också Lokal Tapiola bank har motsvarande erfarenheter-
- Vi stöter på personer som säger att de inte vill tänka på sin privatekonomi, säger Marja Pajulahti är verkställande direktör för banken. De ser på ekonomin så att lönen kommer in, och sedan går pengarna. De vill inte planera sin ekonomi på lång sikt för att klara av en överraskande situation.

48 procent av dem som bokför sina inkomster och utgifter gör det traditionellt med papper och penna. En tredjedel sköter bokföringen med hjälp av kalkylprogram på datorn. 8 procent använder sig av nätbankernas verktyg för ändamålet.

Nästan hälften, 47 procent, uppger ändå för Danske Bank att de skulle vara intresserade av att följa med sina inkomster och utgifter mer om det vore lättare.

Det är svårast för unga och unga vuxna att skapa sig en uppfattning om den egna ekonomin. Hälften av de svarande under 25 år ansåg att det är svårt att greppa vart alla pengar går.

Enkäten utfördes av TNS Gallup i september. 1071 finländare i åldern 15-74 år deltog i enkäten. Felmarginalen är 3 procent i vardera riktningen.

Läs också:
Enkät: Liten buffert för dåliga tider