Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät: Liten buffert för dåliga tider

Från 2013
Uppdaterad 26.09.2013 17:59.
Spargris

Det finns stora skillnader i hur förberedda finländarna är på ekonomiskt osäkra tider, visar Lokal Tapiolas översikt av finländarnas vardagsekonomi.

Nästan varannan finländare har endast lite eller inget alls sparat för överraskande situationer.

Över 20 procent har nästan ingen ekonomisk buffert, det vill säga besparingar som hålls åtskilt från vardagskassan, men som lätt kan tas i användning. Ungefär lika många har en buffert på omkring 3 000 euro.

- Det är ganska många Finländare som inte har sparat något för osäkra tider. Det är överraskande att så många säger att de inte kan spara över huvudtaget, säger Marja Pajulahti, som är verkställande direktör för I LokalT apiola bank.

Hon tycker att många ändå kunde spara om de bara skulle tänka noggrannare efter vilka deras inkomster är och vad de använder sina pengar till.

- Det är viktigt för var och en att ha en buffert för överraskande situationer.

Janine Smeds är som är ekonomirådgivare på Marthaförbundet håller med.

- Unga vuxna har inte så mycket att spara buffertar från. Samtidigt kan man ändå alltid fundera på sina konsumtionsvanor och gå igenom vad man använder pengar på.

Enligt Lokal Tapiolas undersökning har var femte finländare en god ekonomisk buffert på över 20 000 euro.

Många minskar utgifterna

Det finns också stora skillnader i betalningsförmågan: Var tionde finländare har ofta svårigheter att betala räkningarna senast på förfallodagen och för en del är det ett återkommande problem. Största delen, sex av tio finländare, uppger ändå att de aldrig har svårigheter att betala räkningarna.

Många har minskat sina utgifter under det senaste halvåret. Den största orsakerna är att livssituationen ändrats och inkomsterna minskat.

Jämfört med motsvarande enkät för två år sedan har andelen finländare som planerar sin ekonomi på lång sikt ökat en aning; andelen är nu 36 procent mot tidigare 33 procent. Ökningen har framför allt skett bland 55 år fyllda.

Enkäten genomfördes elektroniskt av You Gov Finland på uppdrag av Lokal Tapiola Bank. Sammanlagt 1 011 finländare i åldrarna 18-74 svarade. Felmarginalen är +/- 2,8 procentenheter.

Danske Bank: Få bokför sina utgifter