Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas förbindelse till fastlandet är för ömtålig

Från 2013
Uppdaterad 03.02.2016 14:02.
Bild: Yle/Nina Bergman

Det finns bara en förbindelse som binder ihop Pargas med fastlandet och det oroar stadsdirektören Folke Öhman. En bro mellan Pargas och Sagu skulle ha många fördelar, menar Öhman.

Endast en förbindelseväg till Pargas är en säkerhetsrisk och ett stort problem. I takt med att Rävsundsbron blir allt äldre ställer det krav på alternativa förbindelser till Pargas. Stadsdirektör Folke Öhman ser gärna att ett brobygge mellan Pargas och Karuna i Sagu aktualiseras.

Också Kimitoöns kommundirektör Tom Simola välkomnar en bro mellan Pargas och Sagu. Kimitoön är granne med Sagu och Karuna ligger inte långt från de nordligaste byarna i Kimitoön. En ny bro skulle enligt Simola knyta ihop västra och östra Åboland. Tom Simola är ändå skeptisk till att staten skulle ha råd att bygga bron.

Dyrt att bygga broar

På Yle Åbolands begäran gör broingenjör Jari Nikki vid Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentral en grov uppskattning på vad en bro mellan Karuna och Lemlax skulle kosta och enligt Nikki handlar det om åtminstone 20 miljoner euro. I den kalkylen finns bara själva bron och inga vägar eller någon planering.

Osäkert med en bro

Det är osäkerheten i att bara ha en förbindelse till fastlandet som får Folke Öhman att reagera. Han frågar sig hur man ska gå till väga vid en olyckshändelse om bron är i så dåligt skick att förbindelsen är praktiskt taget avskuren. Som reservplan finns i så fall färjor men de skulle inte inte klara av den livliga trafik som finns mellan Pargas och fastlandet.

En bro skulle gynna både näringslivet och turismen, menar Öhman.

Ny bro bredvid Rävsundsbron

Vid NTM-centralen är man väl medveten om att Rävsundsbron sakta men säkert slits ut och att de nya tunga långtradarna är en påfrestning för bron. Men några planer på att bygga en bro mellan Sagu och Pargas har inte på länge diskuterats vid NTM-centralen.

Däremot är en ny bro bredvid Rävsundsbron aktuell. Att göra om Rävsundsbron så att den höll femtio år till, är inte ett alternativ. Större reparationer kan inte göras på bron eftersom den inte kan stängas av för trafik. Enligt broingenjör Jari Nikki är den också konstruerad så att att det är svårt att göra förstärkningar på den.

Enda alternativet är att bygga en ny bro och då är tanken att den nya bron byggs bredvid den nuvarande Rävsundsbron.

Det exakta stället för den nya bron avgörs i samband med generalplanen för bron. Arbetet med generalplanen påbörjas 2015 och byggandet av bron i slutet av 2020-talet.

Enligt broingenjör Jari Nikki kommer kostnaderna för den nya Pargas-bron att vara åtminstone 20 miljoner. Troligen mera.