Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hon kan bli ny chef för Fed

Från 2013
Uppdaterad 09.10.2013 06:03.
Janet Yellen är stark kandidat för posten som chef för Fed
Bildtext Janet Yellen är stark kandidat till chef för Fed
Bild: FRANCK ROBICHON

När president Obama fattar sitt beslut om nästa chef för den amerikanska centralbanken Fed, anses det som hans viktigaste ekonomiska beslut under den denhär valperioden. Mycket tyder på att det blir Janet Yellen, den första kvinnan någonsin på posten.

Många anser att det i sig är viktigt, men det är trots allt den kommande centralbankschefens syn på penningpolitiken som är avgörande.

Penningpolitisk nyckelpost

Jobbet som chef för Fed anses som den nästviktigaste posten i USA. De beslut som den amerikanska centralbanken fattar har långtgående konsekvenser för världsekonomin. Centralbankens chef har stort inflytande på de beslut Federal Reserves penningpolitiska kommitté (FOMC) fattar.

Finanskrisen 2008 och den efterföljande recessionen fick Fed att ta till drastiska åtgärder. Styrräntan sänktes vid ett flertal tillfällen (för långsamt anser många) och dessutom tog Fed i bruk ett ovanligt instrument, kvantitativa lättnader, QE. Det betyder att Fed förbinder sig att köpa långsiktiga obligationer till ett värde av 85 miljarder dollar per månad. På det sättet förses marknaden med likviditet som ska få fart på ekonomin.

Ett hus till salu i USA
Bildtext Bostadsmarknaden kollapsade 2008
Bild: EPA

När Ben Bernanke för några månader sedan antydde att Fed småningom kommer att sluta med köpen av obligationer reagerade marknaderna runt om i världen. Till exempel ekonomier som finansierar sina bytesbalansunderskott med kortfristig finansiering fick se sina problem bli ännu värre. Valutornas värde sjönk i bland annat Brasilien, Indien, Turkiet och Sydafrika med ökade skulder som följd.

Många av tillväxtekonomierna kunde dra en suck av lättnad då Bernanke efter det senaste Fedmötet sa att banken fortsätter med att förse marknaden med likviditet. Det var också en lättnad för de amerikanska konsumenterna och husägarna att den lätta penningpolitiken fortsätter.

Också vi påverkas av Fed

Här i Europa påverkas vi av de beslut som den amerikanska centralbanken fattar. Europeiska centralbanken måste beakta Feds beslut när ECB fattar sina penningpolitiska avgöranden. Felaktiga beslut av Fed kan fördröja uppgången i ekonomin och det påverkar produktion och sysselsättning i Finland.

Två kandidater blev en

Ännu för en månad sen fanns två starka kandidater för posten som chef för Fed, Janet Yellen och Lawrence Summers. De är båda tidigare professorer i nationalekonomi med makroekonomi och penningpolitik som specialitet. Båda har också erfarenhet av administration. Summers har varit finansminister och Yellen är nu vicechef för Fed.

Bildtext Yellen betonar sysselsättning framom låg inflation
Bild: EPA

Men efter att Summers hoppade av tycks det bara finnas en kandidat, Janet Yellen. I amerikanska tidningar spekulerades ännu i somras att Obama skulle föredra Summers. Nu är läget ett annat.

Janet Yellen är penningpolitisk duva

I ekonomitidningar har under sommarns lopp pågått en livlig debatt som verkar ha kantrat till Yellens fördel. En del tidningar har öppet flaggat för Yellen, till exempel Economist. Om nu Obama väljer Yellen, hurudan centralbankschef får Fed?

Nobelpristagaren Joseph Stiglitz skryter öppet i en artikel att Janet Yellen var en briljant studerande då han undervisade vid Yale. Hennes forskning har också fått beröm. Personer som hon har jobbat med uppger för Wall Street Journal att hon är en effektiv chef som dessutom har koll på detaljer.

Hon är också en bra lyssnare, hon kartlägger olika åsikter om det penningpolitiska läget och fattar sedan sitt beslut. Bernanke anses har varit ganska lös i konturerna och långsam. Med Yellen skulle linjen bli tuffare inom Fed.

Yellen har talat för en lågräntepolitik och hon har inte varit särskilt rädd för inflationen, däremot nog den höga arbetslösheten. Hon räknas inte till penningpolitikens hökar, utan närmast till duvorna. Man kan därför inte vänta sig en skärpning av Fed linje (höjd ränta, slut på köp av obligationer) bara för att hon tar över. En ändring av linjen kommer att bero enbart på läget i ekonomin.

Obama har sista ordet

Janet Yellens hejaklack har dessutom påpekat att hon var den enda i Feds ledning som varnade för bubblan på bostadsmarknaden i USA före finanskrisen. Och de som har lusläst Feds protokoll har kommit fram till att hon har oftare än andra i Feds ledning träffat rätt i sina prognoser.
Obama har full rätt att välja vem han vill och därför förekommer ännu spekulationer om att det kan dyka upp nya kandidater. Sådana är Donald Kohn, som är Yellens föregångare som vicechef vid Fed. Likaså har den tidigare finansministern Timothy Geithner nämnts och dessutom Stanley Fischer, som har varit högsta chef på Israels centralbank. Men om Obama väljer nån annan än Janet Yellen måste han nog komma med bra motiveringar.

Källor:
New York Times, Wall Street Journal, The Economist