Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Politiker kritiserar tjänstemän i Vasa

Uppdaterad 27.09.2013 10:07.
Utsikt över Vasastad
Bildtext Pengarna rinner ut ur staden och politikerna är besvikna på tjänstemännen som inte bidrar med beslutsförslag.

Det budgeterade underskottet på 15 miljoner euro ser ut att svälla till åtminstone 22 miljoner euro och nästa år ser inte bättre ut.

Politikerna i Vasa är beredda att ta svåra beslut - problemet är att tjänstemannaledningen inte ger några förslag.

- Läget är prekärt, säger stadsstyrelseledamoten Lars-Erik Wägar (SFP).

Programmet är inte längre tillgängligt
Vasas ekonomi störtdyker
Vasas ekonomi störtdyker - Spela upp på Arenan

- Vasas ekonomi är för tillfället mycket svårhanterlig, säger stadsstyrelseledamoten Anita Niemi-Iilahti (SDP).

Anita Niemi-Iilahti har varit med och gjort utredningen om en kommunfusion i Vasaregionen.
Bildtext Anita Niemi Iilahti (SDP)

- Ekonomin är mycket ansträngd, säger stadsdirektör Tomas Häyry i Vasa.

Tomas Häyry.
Bildtext Stadsdirektör Tomas Häyry i Vasa

För höga utgifter - för små inkomster

Programmet är inte längre tillgängligt
Politiker är missnöjda med Häyry
Politiker är missnöjda med Häyry - Spela upp på Arenan

- Problemet är att kostandsökningen skenar iväg samtidigt som inkomstkurvan knäckts, eller åtminstone fått en rejäl svacka, säger Lars-Erik Wägar.

Kostnadsökningen i sig är inte något nytt. Vasa har i flera år tampats med en kostnadsökning på 5-7 procent per år men så länge samfundsskatteintäkterna har varit stora har staden ändå under de gångna åren skrapat ihop ett kumulativt överskott på 30 miljoner euro.

Nu ser det alltså ut som att merparten av de pengarna äts upp på bara ett år, och kvar blir några miljoner på botten av kassakistan.

Brist på beslutsförslag från tjänstemännen

Redan i början av sommaren var såväl tjänstemän som politker på det klara med att underskottet sväller. saken skulle tas upp på nytt efter semestern, men ännu har inget hänt och bland politikerna börjar en viss frustration märkas.

- Vi törstar efter beslutsförslag. Vi har begärt förslag på bland annat prioritering av investeringar redan på våren. vi vill fatta beslut innan sakerna blir ännu svårare, säger Seppo Rapo (Saml), stadsstyrelsens ordförande.

Seppo Rapo
Bildtext Seppo Rapo (Saml)

- Vi är ganska besvikna, jag vet inte vad man håller på med. Det väcker stor förundran att man inte får fram ordentliga beslutsunderlag i det här skedet, säger Lars-Erik Wägar.

Kritik mot tjänstemän och ledning

Häyry poängterar att det här problemet inte har någon snabb lösning.

- Nu krävs det att både politiker och tjänstemän har is i både hatten och i magen, säger Häyry.

Men Lars-Erik Wägar och Seppo Rapo köper inte det argumentet.
- Vi har schabblat bort ett år redan, säger Wägar.

Seppo Rapo å sin sida tycker att det i det här skedet är viktigt att ta beslut.
- Hellre ett beslut som man kan eller måste ändra, än att inte ta några beslut alls, säger Rapo.

Lars-Erik Wägar poängterar att han nog litar på tjänstemannaledningen men att mer borde göras.
- Jag hade hoppats på ett mer resolut grepp om problemen från ledningens sida.