Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Peter Mickwitz konstnärsprofessor

Från 2013
Uppdaterad 27.09.2013 08:55.
Peter Mickwitz.
Bild: Charlotta Boucht

Statens litteraturkommission har delat ut konstnärsstipendier som inleds år 2014. Stipendiet erhölls av 46 författare och nio översättare.

Litteraturkommissionen beviljade två femåriga konstnärsprofessorsstipendier. Det erhölls av författare Peter Mickwitz och författare Esko-Pekka Tiitinen. Stipendiet beviljas en synnerligen meriterad konstnär och stipendiemottagaren har rätt att använda titeln konstnärsprofessor.

Litteraturkommissionen vill speciellt framhäva betydelsen av barn- och ungdomslitteraturen. Outokumpubon Esko-Pekka Tiitinens böcker har värme och humor som tilltalar unga läsare. I exempelvis hans Finlandia Junior-belönade roman Villapäät (2008) är tonåringar lika blyga och genanta som i det verkliga livet.

Finländska unga läser fortfarande mycket. Av flickorna läser fyra femtedelar på fritiden för eget nöje och av pojkarna ungefär hälften. För att upprätthålla läsarglädjen bör det finnas ett brett urval av – förutom klassiker och översatt litteratur – även aktuell och intressant inhemsk barn- och ungdomslitteratur.

Litteraturkommissionen fick sammantaget 310 ansökningar.

Litteraturkommissionen är en av Centret för konstfrämjandes expertorgan. Det fattar beslut om konstnärsstipendier, projektstipendier och priser åt författare och översättare.

Författare

Femårigt:
Peter Mickwitz, Helsingfors (taiteilijaprofessoriapuraha)
Esko-Pekka Tiitinen, Outokumpu (taiteilijaprofessoriapuraha)
Päivi Alasalmi, Viiala
Ralf Andtbacka, Vasa
Juha Bagge, Tavastehus
Pirjo Hassinen, Jyväskylä
Juha Seppälä, Björneborg
Juha Siltanen, Helsingfors
Anja Snellman, Helsingfors

Treårigt:
Vilja-Tuulia Huotarinen, Tammerfors
Katja Kettu, Helsingfors
Leevi Lehto, Helsingfors
Tiina Raevaara, Kervo
Juha Ruusuvuori, Dragsfjärd
Katri Tapola, Helsingfors
Seita Vuorela (Parkkola), Åbo
Jaakko Yli-Juonikas, Åbo
Robert Åsbacka, Åbo

Ettårigt:
Inger-Mari Aikio-Arianaick, Inari
Tuuve Aro, Helsingfors
Johanna Holmström, Helsingfors
Laura Honkasalo, Helsingfors
Katja Kallio, Helsingfors
Anneli Kanto, Tammerfors
Teemu Manninen, Helsingfors
J. Pekka Mäkelä, Helsingfors
Eppu Nuotio, Hitis
Maria Peura, Borgå
Tarja Roinila, Helsingfors
Harry Salmenniemi, Jyväskylä
Henriikka Tavi, Helsingfors
Jukka Viikilä, Helsingfors

Halvårigt:
Martin Enckell, Helsingfors
Stefan Hammarén, Borgå
Kaj Korkea-aho, Helsingfors
V. S. Luoma-aho, Jyväskylä
Leena Parkkinen, Helsingfors
Riikka Pelo, Helsingfors
Joni Pyysalo, Åbo
Kauko Röyhkä, Åbo
Jani Saxell, Helsingfors
Juha Siro, Tammerfors
Heli Slunga, Kiiminki
Markku Toivonen, Tammerfors
Panu Tuomi, Tammerfors
Heidi von Wright, Åbo

Översättare

Femårigt:
Katriina Huttunen, Helsingfors
Anu Partanen, Helsingfors

Treårigt:
Jaakko Kankaanpää, Åbo
Irmeli Ruuska, Kouvola

Ettårigt:
Einari Aaltonen, Åbo
Laura Jänisniemi, Urjala
Sari Karhulahti, Helsingfors
Hilkka Pekkanen, Helsingfors
Raimo Salminen, Tammerfors

Statens filmkonstkommision har också delat ut stipendier till sammalangt 14 sökande av 98. Det femåriga stipendiet som inelds år 2014 erhölls av filmregissörerna Zaida Bergroth och Petri Kotwica. Bergroth har regisserat belönade kortfilmer och två långa filmer, Skavabölen pojat och Hyvä Poika. Bergroth har ett säkert grepp och är en mångsidigt begåvad, ung regissör som även framstått som en utomordentlig personregissör. Kotwicas triller Musta Jää var en precist regisserad film som tävlade bl.a. i huvudserien av filmfestivalen i Berlin. Rat King, vars manusförfattare och regissör han är, var även den en säregen film. Båda regissörerna befinner sig i ett bra och kreativt skede i deras karriärer.

Statens cirkus- och danskonstkommission har likaså delat ut danskonstens konstnärsstipendier vilka inleds år 2014. Kommissionen mottog 131 ansökningar och stipendiet erhölls av 18 danskonstnärer. Koreograf Jorma Uotinen och danskonstnär Pirjo Yli-Maunula erhöll ett femårigt konstnärsprofessorsstipendium. Stipendiet beviljas åt en särskilt meriterad konstutövare och mottagaren har rätt att använda titeln konstnärsprofessor.

Statens cirkus- och danskonstkommission har delat ut cirkuskonstens konstnärsstipendier vilka inleds år 2014. Kommissionen fick sammanlagt 41 ansökningar från branschen och 9 cirkuskonstnärer erhöll stipendiet. Det treåriga stipendiet beviljades cirkuskonstnär Ville Walo.

Statens fotokonstkommission har delat ut fotokonstens konstnärsstipendium som börjar år 2014. Kommissionen fick 102 ansökningar och 14 konstnärer beviljades stipendium. Femårigt stipendium erhölls av Susanna Majuri, Santeri Tuori och Ari Saarto. Susanna Majuri har snabbt tagit sig till det främsta ledet i finländsk fotokonst och har med sina drömlika fotografier även väckt uppmärksamhet internationellt. Santeri Tuoris alster befinner sig mitt emellan bild och fotografi vilka skapar en mötesplats för olika traditioner inom bildkonst. Ari Saarto behandlar närvaro och tomt rum i sitt arbete. Han har fotograferat vandring, hot i urbana miljöer och boende för hemlösa.

Statens musikommission har utdelat musikens konstnärsstipendier som inleds år 2014. Kommissionen mottog 265 ansökningar och stipendiet erhölls av 44 konstnärer. Det femåriga konstnärsstipendiet erhölls av Iro Haarla-Krokfors, Timo Hietala, Antti Paalanen, Riikka Talvitie och Lotta Wennäkoski.

Mer information om stipendierna och samtliga stipendiemottagare hittar man på Centret för konstfrämjandes webbplats: http://www.taike.fi/sv/web/taike/framsidan

Mer om ämnet på Yle Arenan