Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Permitteringar i Vasa allt mer troligt

Från 2013
Uppdaterad 30.09.2013 09:37.
Vasa stad
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Nästa år kommer att bli kärvt i Vasa. För att få bukt på underskottet tvingas staden spara med hård hand och koncentrera sig på de uppgifter som lagen kräver att kommunen sköter - och dra ner på det som är frivilligt.

Permitteringar kan också komma på fråga.

- Vi måste gå in för sådana åtgärder som har effekt, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Han vill inte närmare gå in på vilka åtgärder det skulle vara utan hänvisar till sitt budgetförslag för nästa år som han kommer att presentera den 21 oktober.

Permitteringar i Vasa allt mer troligt

Programmet är inte längre tillgängligt

Stadsstyrelseledamot Lars-Erik Wägar (SFP) talade redan för ett år sedan om att Vasa borde överväga permittering av personalen. Han håller fast vid sin ståndpunkt.

- Det är klart, man kan inte dra alla över en kam och säga att alla ska vara permitterade så och så många dagar, säger Wägar.

- Men lönekostanderna för staden uppgår till en miljon euro per arbetsdag, så det blir snabbt stora pengar, säger Wägar.

Budgetunderskottet nästa år hotar bli i samma storleksklass som i år. Årets budgeterade underskott på 15 miljoner euro ser ut att utfalla som inst 22 miljoner euro, och nästa år kan alltså bli lika svårt.

Uppsägningar inom staden är omöjliga. I lagen om kommunsammanslagnignar ges de kommunalt anställda ett anställningsskydd på fem år. Blir det fler kommunsammanslagningar förlängs det skyddet.

Vasa stads anställda sitter, efter fusionen med Lillkyro vid senaste årsskifte, tryggt till utgången av 2017. I Kouvola har staden meddlat att 600 anställda får gå och i Jyväskylä samarbetsförhandlar man som bäst om att skära ner 900 årsverken, i och med att karenstiden gick ut.