Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mindre byråkrati och fler händer i vården

Från 2013

Social-och hälsovården i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo integrerades 2010 och samtidigt garanterades alla anställda jobb för de närmaste fem åren. Nästa år kommer kartläggs vilka tjänster som behövs i förvaltningen och vilka som man kan avstå ifrån 2015.

När social-och hälsovården slogs samman i de fyra kommunerna 2010 var det bara Nykarleby som redan tidigare hade gått in för det här systemet och Nykarleby ansågs ha en mycket effektiv förvaltning och vård. I värdkommunen Jakobstad är läget ett annat idag och i år beräknas social – och hälsovården gå back med 3,5 miljoner euro i jämförelse med budgeten förutom att den också i övrigt är dyr.

-Med facit på hand är apparaten för stor men det fanns inga andra alternativ då 2010 säger social - och hälsovårdsnämndens ordförande Bo Kronqvist. Jag har en känsla av att den byråkratiska apparaten är alltför stor som det lätt blir vid sammanslagningar säger Kronqvist. Samma sak kan man konstatera när Yrkesakademin skapades ur tre olika enheter.

Bo Kronqvist, ordförande i social-och hälsovårdsnämnden i Jakobstadsregionen
Bildtext Bo Kronqvist

Den här situationen måste vända när 2014 går till ända och skyddsregeln för jobben inte längre gäller 2015 anser Kronqvist.

Arbetsgrupp bereder förändringar i personalstyrkan

En arbetsgrupp vid social - och hälsovårdsverket i Jakobstad bereder frågan om personaldimensioneringen inför förändringarna som kommer 2015 men frågan har inte ännu diskuterats officiellt i social - och hälsovårdsnämnden.

-Jag möter det dagligen och ser att alla människor inte arbetar på rätt ställe och människor behöver få den här kundkontakten. I vården behövs folk men på mittemellan nivån behövs inte den apparat som vi byggt upp idag säger Bo Kronqvist

Bo Kronqvist anser att man inte kan upprätthålla en byråkratisk apparat som inte behövs. När utredningarna är gjorda kring personalfrågorna finns det bara två alternativ menar Kronqvist. Personal som inte behövs inom byråkratin kan få möjlighet att jobba på en lägre nivå med kundkontakter eller sluta sina jobb.

En överflyttning av personal blir också lättare om beslutsansvaret flyttas lägre ner i hierarkin.