Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Novago hittade sju nya jobb i Raseborg

Från 2013
Uppdaterad 30.09.2013 08:33.
Novago

Endast sju personer har hittills fått jobb i Raseborg med hjälp av ett sysselsättningsprojekt som företagsutvecklingsbolaget Novago håller i trådarna för. Men Novago vill utvidga projektet.

Sysselsättningsprojektet började för drygt ett år sedan och Raseborgs stad beslöt två gånger att inte delta i det eftersom det inte fanns pengar och staden hade egna sysselsättningsverkstäder.

Men efter en vädjan av SFP-politikern och företagaren Björn Siggberg beslöt staden att trots allt delta.
Fyra andra kommuner i Västnyland är också med.

Kostnaderna för det tvååriga projektet är över 400 000 euro men staten betalar största delen (70 procent) av summan.
Raseborgs betalningsandel är en fjärdedel (27 procent) av kommunernas pengasatsning eller knappt 40 000 euro (36 325).

Målet har varit att sysselsätta 320 långtidsarbetslösa och skapa 160 nya jobb.
När knappt hälften av projekttiden (11 månader av 26) har gått, har 100 personer hittat jobb och sju av dem alltså i Raseborg.

Utvidgning föreslås

Nu föreslås en utvidgning av projektet för att sysselsätta fler unga arbetslösa. Målet är nu 270 nya jobb.
Det kunde ske med hjälp av lönesubvention som arbetsgivarna kan söka om av staten, genom att ordna kurser för hygienpass och genom att samarbeta med läroavtalscentralen.

Samtidigt stiger kostnaderna för rekryteringsprojektet, för Raseborgs del med drygt 9.000 euro.

När projektet är över, delas kostnaderna mellan kommunerna på basen av antalet sysselsatta per kommun.

Om tio långtidsarbetslösa i Raseborg hittar jobb, minskar stadens konstander för arbetsmarknadsstödet med över 40 000 euro.

Stadsstyrelsen föreslås på måndag (30.9) tacka ja till en utvidgning av Novagos Rekryprojekt..