Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tarasti: Möjligt att det är fråga om jäv

Från 2013
Lauri Tarasti
Bildtext Lauri Tarasti ledde den grupp som reformerade valfinansieringen i Finland.
Bild: Yle

Lauri Tarasti, som är expert på valfinansiering, kan inte med säkerhet säga att samlingspartisterna i Helsingfors är jäviga i beslut som gäller byggbolaget Hartela. Tarasti anser ändå att partiets ledamöter har varit oförsiktiga.

- Det är möjligt att ledamöterna i stadsstyrelsen eller i olika nämnder har varit jäviga. Om de vet att ett bolag stöder dem är det möjligt att det är fråga om jäv om de fattar beslut som är till nytta för dem som stött partiet, säger Lauri Tarasti till Yle Huvudstadsregionen.

Tarasti var ordförande för den arbetsgrupp som drog upp nya linjer för valfinansiering.

Ledamöterna vet inte vem som stöder partiet

Samlingspartiet i Helsingfors erhåller årligen ett stöd på mellan 5 000 och 15 000 euro från byggbolaget Hartela. Bolaget har stött partidistriktet sedan 2004 och var i fjol den näststörsta finansiären efter den närstående stiftelsen Kansallissäätiö. Trots det jävar sig inte samlingspartisterna i Helsingfors då de fattar beslut som gynnar Hartela.

Enligt Lauri Tarasti är det centrala om samlingspartiets ledamöter har varit medvetna om Hartelas stöd. Om de inte har varit det så har de heller inte kunnat jäva sig. Och enligt Helsingforsdistriktets verksamhetsledare Janne Pesonen vet alla samlingspartistiska beslutsfattare inte om att Hartela stöder distriktet.

"Vi har ingen orsak att börja demonisera ett familjeföretag som vill stöda vår verksamhet"

- Om jag är helt ärlig tror jag inte att största delen av fullmäktigegruppen vet vem som stöder oss. Vilka som stöder distriktet är inget som diskuteras och vi informerar inte heller om våra donatorer. Vi anmäler bara om det stöd vi fått till statens revisionsverk och det läggs ut på webben, säger Pesonen.

"Lagen om jäv kan alltid tolkas"

Tarasti tar i det här fallet fasta på förvaltningslagens 28:e paragraf och sjunde punkt som säger att en tjänsteman är jävig om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras.

- Man måste fundera på om donationer till partiet är orsak till jäv och naturligtvis borde tjänstemännen på förhand fundera på om han eller hon är jävig, säger Tarasti.

En tjänsteman kan jämställas med en ledamot i stadsstyrelsen eller i en nämnd.

Lasse Männistö tar i sin förklaring fasta på att stödet ges till distriktet och inte till en enskild ledamot och därför är ledamöterna inte jäviga. Hur ser du på det?
- Går stödet till enskilda ledamöter är det fråga om mutor, men det har inget med jäv att göra. Och tilltron till en tjänsteman är alltid en tolkningsfråga, säger Tarasti.

Också distriktets verksamhetsledare Janne Pesonen säger att eftersom stödet går till distriktet är inte beslutsfattarna jäviga.

- Stödet går till distriktet och därför är det långsökt att anse att våra beslutsfattare är jäviga, säger Pesonen.

Men hur ser det ut enligt dig?
- Jag anser att det är bra att vi har finländska familjeföretag och jag ser inget etiskt och moraliskt problem. Då jag har följt med beslutsfattande i staden kan jag med gott samvete säga att Hartela inte har fått fler tomter än något annat byggbolag. Och enskilda ledamöters röstbeteendet tål dagsljuset, säger Pesonen.

Pesonen säger att situationen vore en annan om Hartela direkt hade stött vissa ledamöter.

- Om Hartela skulle stöda de tre eller fyra största grupperna i stadsstyrelsen. Hur många skulle då enligt journalisten kunna fatta beslut om ärenden, frågar sig Pesonen.

Kommer ni också i fortsättningen att ta emot stöd av Hartela?
- Jo, jag ser ingen orsak till att vi inte skulle ta emot stödet. Vi har ingen orsak att börja demonisera ett familjeföretag som vill stöda vår verksamhet.

Lauri Tarasti säger att det tidigare var mycket vanligare att byggbolag stödde partier än det är i dag.

- Efter de senaste årens skandaler är alla mycket försiktigare än tidigare. Men förr var det ganska vanligt.

Läs också: Samlingspartiet får stöd av byggbolag - ser inga problem med jäv