Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö vill inte betala extra för Västra Nylands folkhögskola

Från 2013
Västra Nylands folkhögskola i Karis.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Västra Nylands folkhögskola i Karis har ett driftsunderskott på 100 000 euro per år under de tre kommande åren.

Hangös andel till folkhögskolans samkommun skulle vara nästan 15 000 euro per år. Stadsstyrelsen i Hangö kan inte acceptera det här.

Men Raseborg, som är den största ägaren i Västra Nylands folkhögskola, är villig att betala. Stadsstyrelsen reserverar knappt 40 000 euro extra för folkhögskolan nästa år.

Sjundeå är däremot kritiskt inställd till att betala några extra pengar till Västra Nylands folkhögskola. Bildningsnämnden i Sjundeå föreslås i dag (1.10) säga nej till begäran om extra pengar och uppmana folkhögskolan att fixa sin trängda ekonomi - till exempel med lån. Kommunernas läge är lika dåligt som VNF:s, motiverar Sjundeå.

Statens stöd till skolor som sysslar med så kallat fritt bildningsarbete har på senare år minskat drastiskt. VNF har både sett över sin verksamhet och höjt avgifterna.
Men det räcker inte utan det behövs ungefär 100 000 euro till per år under tre år för att skolan ska klara av sin verksamhet.
VNF är en samkommun med åtta kommuner som ägare.

23.9.2013 Hangö ur samkommunen VNF?