Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Dyrare simhallsbygge i Alberga fick grönt ljus

Från 2013
Folktingsordförande Christina Gestrin
Bildtext Christina Gestrin (SFP), medlem i stadsstyrelsen i Esbo
Bild: Folktinget

Simhallen i Alberga ska byggas om och byggas ut. Det ska också byggas ett friluftsbad invid simhallen.

Det beslöt stadsstyrelsen i Esbo enhälligt i går. Kostnaderna för projektet väntas uppgå till 41,5 miljoner utan skatt, och det är klart mera än ett tidigare förslag.

Därför var beslutet inte lätt, säger styrelsemedlem Christina Gestrin (SFP):

- Det var med långa tänder vi godkände projektet, eftersom budgeten har svällt från det ursprungliga förslaget. Tio miljoner euro extra känns nog inte alls bra i ett sådant här ekonomiskt läge.

Stadsfullmäktige godkände bassängprojektet tidigare i september och då röstade bland andra Mari Nevalainen (De gröna) mot förslaget.

- Jag anser att en överskridning på 10 miljoner euro för bassängprojektet i Alberga är helt oacceptabel, när vi samtidigt sparar på hälsovård, dagvård och skolor.

Nevalainen undrar också om kostnaderna ytterligare kommer att stiga, i och med att det är ovanligt med utomhusbassänger i Finland.

Ombyggnaden och utomhusbassängen har funnits i Esbo stads planer i tiotals år.

Efter ombyggnaden kommer simhallen att vara tre gånger så stor som nu, dessutom byggs ett hopptorn som är fem meter högt.

Projektet kommer att få statsunderstöd förutsatt att byggnadsarbetena kommer i gång under det här året.

Simhallen är för närvarande stängd och väntas öppna igen efter reparationerna år 2015.