Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Labbprov: PSA

Från 2013
Uppdaterad 12.11.2016 08:23.
Blodprovsrör i en ställning.

P-PSA = prostataspecifikt antigen (PSA) i blodplasma (P)

Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett protein som bildas i prostatan. Dess uppgift är att göra sädesvätskan mindre viskös och spermierna rörligare efter utlösning. Det är normalt att en liten mängd PSA läcker ut i blodet. Med stigande ålder och vid förändringar i prostatakörteln, som godartad förstoring av prostatan, prostatacancer och prostatit (prostatainflammation) ökar mängden PSA i blodet.

Ingrepp i prostatan, som t.ex. en biopsi, gör att mera PSA läcker ut i blodet. Därför väntar man fyra veckor efter ett ingrepp innan PSA mäts. Palpering av prostatan, dvs. att läkaren känner på körteln genom ändtarmen, kan ge ett förhöjt värde under någon veckas tid. Också ejakulation kan tillfälligt höja PSA-värdet.

PSA kan finnas bundet eller fritt i blodet. Vid prostatacancer är den procentuella andelen fritt PSA mindre än vid godartade förändringar. Vid misstanke om prostatacancer tas därför ofta både P-PSA, som anger den totala mängden PSA i blodplasman och P-PSA-V, som anger andelen fritt PSA i plasman.

Varför tas provet?

P-PSA tas vid misstanke om prostatacancer. P-PSA tas också för att följa med hur en redan diagnosticerad cancer fortskrider och svarar på behandling samt för att kontrollera att en behandlad cancer inte har kommit tillbaka.

Referensvärden vid HUSLAB

Män yngre än 56 år: under 3,3 µg/l

56-59 år: under 3,8 µg/l

60-63 år: under 4,8 µg/l

64-67 år: under 5,8 µg/l

Män äldre än 67 år: under 6,2 µg/l

För höga värden

Ett förhöjt PSA kan vara ett tecken på prostatacancer, men kan också bero på t.ex. en godartad prostataförstoring eller på en prostatainflammation. Ingrepp på och palpering av prostatan höjer halterna av PSA i blodet, liksom ejakulation.

Om PSA är förhöjt tas också ofta blodprovet P-PSA-V, som anger förhållandet mellan bundet och fritt (V, vapaa) PSA i blodet. Ifall andelen fritt PSA är högre än 15 procent är chansen stor att det förhöjda PSA beror på en godartad förändring.

Ifall PSA är förhöjt och andelen fritt PSA mindre än 15 procent finns en misstanke om prostatacancer och man kan då gå vidare med ultraljudsundersökning och biopsi (provbit) av prostatan.

Expert för artikeln: Peter Nylund, urolog

Läs om blodprovet som mäter förhållandet mellan det fria och det totala PSA
Hitta andra laboratorieprov
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.