Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Labbprov: PSA-suh

Från 2013
Uppdaterad 26.10.2013 20:44.
Provrör med blod.
Bild: iStock.com

P-PSA-suh = förhållandet (suhde, suh) mellan mängden fritt prostataspecifikt antigen (PSA) och den totala mängden PSA i blodplasman (P).

Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett protein som bildas i prostatan. Dess uppgift är att göra sädesvätskan mindre viskös och spermierna rörligare efter utlösning. Det är normalt att en liten mängd PSA läcker ut i blodet. Med stigande ålder och vid förändringar i prostatakörteln, som godartad förstoring av prostatan, prostatacancer och prostatit (prostatainflammation) ökar mängden PSA i blodet.

PSA kan finnas bundet eller fritt i blodet. Vid prostatacancer är den procentuella andelen fritt PSA mindre än vid godartade förändringar. Vid misstanke om prostatacancer tas därför ofta både P-PSA, som anger den totala mängden PSA i blodplasman och P-PSA-V, som anger andelen fritt (V, vapaa) PSA i plasman. Blodprovet heter P-PSA-suh.

Varför tas provet?

P-PSA-suh tas om P-PSA är förhöjt eller det finns andra orsaker att misstänka prostatacancer.

Referensvärden vid HUSLAB

För alla män, oberoende av ålder, gäller att förhållandet fritt PSA delat med det totala PSA borde vara högre än 15 procent, dvs. P-PSA-V/P-PSA ska vara > 15 %.

För lågt värde

Om det totala PSA (P-PSA) är förhöjt och andelen fritt PSA (P-PSA-V) är mindre än 15 procent av det totala värdet kan det tyda på en cancer i prostatan. Man kan då gå vidare med andra undersökningar, som ultraljudsundersökning och biopsi (provbit) av prostatan.

Expert för artikeln: Peter Nylund, urolog

Läs mera om PSA
Hitta andra laboratorieprov
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.