Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

TS: Uppskov med nedskärning av kväveutsläpp från fartyg

Från 2013
Uppdaterad 02.10.2013 08:39.
Fartyget M/V Cleopatra
Bild: Prima Shipping

Den planerade nedskärningen av kväveutsläppen flyttas fram från 2016 till 2021, rapporterar tidningen Turun Sanomat.

Bakgrunden är att det krävs enhällighet av staterna kring Östersjön för att bilda ett NECA-område, eller utsläppskontrollområde för kväve, och Ryssland driver nu på ett uppskov.

Östersjökommissionen Helcoms ministergrupp samlas i morgon i Köpenhamn för att besluta om när man är redo att lämna in en NECA-ansökan till den internationella sjöfartsorganisationen IMO, som är den instans som i sista hand avgör frågan.

En nedskärning av kväveutsläppen från fartygen är en av förutsättningarna för att man ska kunna minska på övergödningen av Östersjön.

Den finländska industrin har satt sig på bakhasorna när det gäller att begränsa kväveutsläppen.

- Kostnaderna är oskäliga i förhållande till nyttan, säger ordföranden för Kemiindustrin rf, Timo Leppä. Han påminner att sjöfarten svarar för bara 1,5 procent av kväveutsläppen i Östersjön.

För att få ned kväveutsläppen måste fartygen installera katalysatorer eller gå över till flytande naturgas som bränsle. För den finländska exportindustrin betyder det ökade kostnader och sämre konkurrenskraft. Redan tidigare har exportindustrin klagat över EU:s svaveldirektiv, som träder i kraft 2015, och förutsätter dyra investeringar av rederierna.

Men på Helcom försäkrar man att de skärpta bestämmelserna för svavel och kväve på Östersjön i längden ger mera nytta än vad de kostar.