Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Djupsjöbacka skola stängs inte ännu

Från 2013
Före detta Djupsjöbacka skola i Kronoby.

Djupsjöbacka skola i Kronoby får ett nådeår. Bildningsnämnden ansöker om tilläggsanslag för att skolan ska kunna fortsätta lärsåret 2014-2015.

Beslutet tillkom efter omröstning 6-3.

Bildningschef Leif Jakobssons förslag var att skolan stängs hösten 2014. Förslaget motiverades med att eleverna blir färre och kostnaderna per elev för hög. Enligt prognosen går det 13 elever i Djupsjöbacka skola nästa läsår och året därpå sex elever.

Beslutet tillkom efter omröstning 6-3.

Skolnedläggningen har engagerat hela byn som nu väntar på vad styrelsen och fullmäktige ska säga.