Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Oklart när bryggan i Heisala repareras

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Bild: Yle/Patrick Stenbacka

Det är fortfarande oklart huruvida förbindelsebåtsbryggan i Heisala repareras i höst eller först nästa vår.

Närings – trafik och miljöcentralen begär som bäst in offerter på reparationsarbetena men tidpunkten för arbetena klarnar först nästa vecka.

Vid NTM-centralen tycker man att det skulle vara lättare att utföra reparationsarbetena på våren men problemet är att Heisala-bryggan inte håller för tung trafik.

Det som nu utreds är huruvida vägen till Ramsholm, där det finns en annan förbindelsebåtsbrygga, kan förstärkas så att den tunga trafiken kunde anlita den bryggan istället under vintern.

Saken torde klarna nästa vecka.