Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors planerar slopa gratis resekort för funktionshindrade

Från 2013
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bild: Yle Maja Ottelin

I Helsingfors överväger man att slopa rätten till gratis resekort för personer med funktionsnedsättningar. Social- och hälsovårdsnämnden behandlade ärendet igår men beslöt att bordlägga det.

Staden räknar med att spara en miljon euro ifall man slopar korten. Över 3500 Helsingforsbor har beviljats gratis resekort i år.

Motiveringen är att gratis resekort inte ingår i lagen om färdtjänst eftersom personer som kan använda sig av kollektiv trafik inte anses ha tillräkligt grava funktionshinder för att få färdtjänst.

Det är främst äldre som beviljats gratisbiljett, och man menar att de ändå redan få rabatt på sina resekort.

Ärendet bordlades på begäran av Seija Muurinen (Saml).

Muurinen säger att hon ville att ärendet skulle bordläggas tills man har mer information om olika alternativ till resekorten, och kan försäkra sig om att ingen blir lidande ifall resekorten slopas. Hon har också efterlyst närmare uppgifter från social- och hälsovårdsverket gällande utgifter och hur många som använder sig av korten.