Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Läraren: utbildare och medmänniska

Från 2013
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Lärarens arbete har två sidor: läraren ska se till att eleven kan utveckla sina kunskaper, men samtidigt vara en närvarande medmänniska. Det här har Rita Nordström-Lytz undersökt i sin doktorsavhandling.

Rita Nordström-Lytz om den dubbla lärarrollen

Programmet är inte längre tillgängligt

Nordström-Lytz utgår från Martin Bubers dialogfilosofiska perspektiv. Den traditionella lärarrollen uttrycks i ett "Jag - det", medan rollen som medmänniska är ett "jag - du", en dialog.

Den andra delen är enligt Rita Nordström-Lytz mycket viktig. Den elev som uppfattar att hans/hennes tankar och frågor möter respons hos läraren presterar i regel bättre.
- Det är roligare att jobba då någon bryr sig om vad jag gör, säger hon.

En annan aspekt är att skolan inte bara ska forma "kunskapsrobotar", utan den ska fostra medmänniskor som kan delta i samhället. Då föräldrar och barn i dagens samhälle umgås allt mindre med varandra växer också lärarens roll som vuxen närvarande i barnens liv.

Samtidigt som Rita Nordström-Lytz framhåller vikten av dialog så konstaterar hon att utrymmet för medmänsklighet och möten mellan lärare och elever blir allt trängre.
- Kunskapsmätningar är aktuella och kraven är att skolan ska vara resultateffektiv och lönsam, säger hon.