Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Köttmärkningen planeras bli mer detaljerad

Från 2013
Uppdaterad 03.10.2013 06:42.
Bild: AP Graphics Bank

I framtiden kan köttprodukter märkas bättre, till exempel så att vi kan läsa på förpackningen var djuret är uppfött och slaktat. Exakt hur den här ursprungsmärkningen ska se ut tar EU-kommissionen ställning till i december i år.

Åsikterna om en sådan här köttmärkning behövs går isär. Men de finländare vi talat med tycker ändå att det här låter som en bra idé.

- Jag tycker det här låter som en bra sak man har rätt att veta vad man äter. Med grönsaker kan det också vara svårt att veta, men grönsaker växer ändå i jorden och är inte lika lätta att flytta, så det är lättare med grönsaker att veta ursprunget.

- Jag tycker det låter bra, dessutom vinner köttproducenterna på det. Nu har alla producenter samma utgångsläge oberoende av hur deras djur behandlas.

- Att köttet kommer från ett visst land betyder inte att djuren har växt upp under samma förhållanden, därför är det bra att veta från vilken gård köttet kommer ifrån.

Tre förslag på köttmärkning av EU

De nya förslaget för köttmärkning gäller gris-, get-, lamm- och fågelkött. Nötkött har redan nu strängare krav för ursprungsmärkning. EU-kommissionen har lagt fram tre förslag på hur köttet kan märkas. Det första är att märka om köttet är från EU eller inte. Det andra är att märka var djuret är uppfött och slaktat och det tredje är samma system som för nötkött det vill säga man märker var djuret är fött, uppfött och slaktat.

Alla av de finländare Svenska Yle har talat med väljer inhemskt kött i första hand och om de måste köpa utländskt kött kommer det ofta från grannländerna eller inom Europa.

- Det är mer etiskt att köpa kött från länder som jag vet vilka förhållanden de växer upp. Jag skulle till exempel aldrig köpa kött från Brasilien eftersom det inte är etiskt att transportera kött så lång väg, säger en kvinna.

- Jag stöder inhemskt, men visst har jag ätit bra utländskt kött också, påpekar en man.

System till fördel för finländska producenter

Det alternativ som just nu verkar mest troligt är att att man måste uppge var djuret är uppfött och i vilket land det är slaktat. För köttproducenterna i Finland innebär det här inget extra arbete. De har redan nu register på alla sina djur. Därför kan ett sådant här system vara till fördel för finländska köttproducenter, säger Johan Åberg, som är verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).

- I många länder i Europa är det vanligt att djur föds i ett land, växer upp i ett annat och slaktas i ett tredje. I Finland är det däremot ofta så att djuren spenderar hela sitt liv i landet och det gör köttmärkningen lättare. Därför kan det leda till att flera livsmedelsföretag köper inhemskt kött istället för billigare utländskt kött, säger Åberg.

Köttmärkningen är också en säkerhetsfråga. Med noggrannare märkning är det lättare att spåra smittat kött och minimera risken att smittan sprider sig.

Alla inte positiva

För livsmedelföretagen innebär en mer detaljerad köttmärkning mera arbete och kostnader. Om kraven på köttmärkning blir striktare måste förpackningar förnyas och en del av köttet måste kanske flyttas till andra enheter. Därför är det många livsmedelsföretag bland annat HK Scan som inte är lika positiva till en mer omfattande köttmärkning.

- Jag ser helst att en sådan märkning skulle vara frivillig, eftersom det kostar mycket och man kan ändå inte vara säker på att informationen stämmer. Nötkött har redan länge haft ett sådan här märkning, men ändå kunde man ersätta det med hästkött, säger Hannu Kottonen som är vd för HK Scan.

Kottonen funderar också om konsumenterna är villiga att betala för dyrare kött enbart på grund av märkningen, köttet är fortfarande detsamma som tidigare.

Några är det åtminstone.

- Jag är villig att betala mer, mycket mer till och med, säger en kvinna.

- Jag betalar gärna mer om jag vet att djuren har fått leva ett bra liv och det tror jag nog att många andra människor som är medvetna om den här problematiken också gör, säger en annan kvinna.

EU-kommissionen fattar beslut om köttmärkningen i december. Om förslaget går igenom kommer köttmärkningen att förnyas under vårvintern 2015.

Diskussion om artikeln